Înc? o companie cu imagine bun? la burs?, recomand?ri de investi?ie ?i p?reri elogioase ale brokerilor, plus speciali?ti de vaz? în finan?e ?i business coopta?i în consiliile de administra?ie, e…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Povestea unui faliment în derulare

Povestea unui faliment în derulare

Înc? o companie cu imagine bun? la burs?, recomand?ri de investi?ie ?i p?reri elogioase ale brokerilor, plus speciali?ti de vaz? în finan?e ?i business coopta?i în consiliile de administra?ie, e pe cale s?-?i dea ob?tescul sfâr?it la BVB l?sând multe b?nci îndurerate…

Despre Romcab se auzeau numai lucruri de bine la burs? pân? în urm? cu dou? luni. Iat? un pasaj dintr-un articol al Ziarului Financiar din 30 august 2016. „Câteva dintre cele mai interesante oportunit??i de investi?ie vin în prezent din rândul companiilor de dimensiune ?i lichiditate medii listate la Bursa de Valori Bucure?ti, iar urm?toarele 12 luni ar putea apar?ine acestor companii, consider? brokerii. „Rezultatele ob?inute în primul semestru al anului le-au dus pe unele dintre ele la multipli de pia?? foarte atractivi, în timp ce pe altele le-au scos, cel pu?in temporar, de pe radarul investitorilor“, scrie analistul financiar Marius Pandele într-un raport al Prime Transaction. În prima categorie se încadreaz? emiten?i precum Teraplast, Compa, Vrancart, Romcab, Electroarge?, Oil Terminal, Biofarm sau Zentiva, iar Pandele trece la capitolul companii care au dezam?git investitorii IAR Bra?ov, Romcarbon ?i Banca Carpatica”. Dar cel mai mult mi-a pl?cut pasajul urm?tor, tot dintr-un articol din Ziarul Financiar din aprilie 2016. „Produc?torul de cabluri Romcab Târgu-Mure?, controlat de Zoltan Prosszer, ?i-a bugetat pentru acest an un avans de 25% al afacerilor, pân? peste pragul de un miliard de lei. În func?ie de evolu?ia companiei în urm?torii ani, principalul ac?ionar ia în calcul cotarea la Londra, fiind nemul?umit de valoarea pe care Romcab o are pe bursa de la Bucure?ti”. Deci bursa local? nici nu merita afacerea Romcab dac? e s? ne lu?m dup? principalul ac?ionar.

Iar la mai pu?in de 8 luni de la acest episod glorios vine du?ul rece: Romcab nu mai poate onora bilete la ordin (a?a, un mizilic de 18 milioane lei), criz? de lichiditate…. „În ultimele trei luni, produc?torul de cabluri Romcab Târgu Mure? a avut 79 de incidente legate de neonorarea unor bilete la ordin, în suma total? de 18 milioane de lei, situa?ie nemaiîntâlnit? în ultimii ?apte ani, potrivit unui raport Tradeville. Situa?ia companiei este îngrijor?toare, iar compania, al c?rei pre?edinte al Consiliului de Administra?ie este fostul ministru de Finan?e Sebastian Vl?descu, vrea s? se împrumute de 200 de milioane de euro pentru a-?i pl?ti datoriile” relata în ianuarie 2017 economica.net.

În ac?ionariatul Romcab a existat pentru o perioad? ?i gigantul Morgan Stanley, acesta cump?rând un pachet de 23% din ac?iuni în 2007, speculatorii de peste ocean alegând îns? s? ias? ordonat din afacere prin vânz?ri succesive de pachete în special între 2014-2016 astfel c? insolven?a declarat? în februarie 2017 g?se?te Romcab f?r? picior de american în ac?ionariat. Cu alte cuvinte, când afacerea începuse s? ridice mari semne de întrebare privind sustenabilitatea pe termen mediu/lung (schema clasic?, umflarea gradual? prin acumulare de datorii, investitorilor f?r? experien?? fiindu-le fluturate pe la nas cre?terea anual? a cifrei de afaceri ?i profitului), de?tep?ii se retr?geau iar prostii erau momi?i cu rapoarte poleite ?i recomand?ri iresponsabile de investi?ie. Ce om normal care vede c? la burs? exist? o afacere cu datorii de 200 milioane euro, cât cifra de afaceri ?i de peste 4 ori mai mult decât capitalul propriu (valoarea de lichidare a afacerii), dar capitalizarea bursier? este sub 20 milioane euro (de numai dou? ori cât profitul) se repede s? cumpere? Mai ales în era dobânzilor la minime istorice, având în vedere faptul c? orice majorare a acestora punea pe butuci afacerea? Iar dac? brokerii care f?ceau recomand?ri de cump?rare erau iresponsabili, cum se pot numi oficialii din Consiliul de Administra?ie, mari nume în finan?e (expertul tehnocrat Gabriel Biri?, membru în CA pân? în 2014 sau fostul ministru al finan?elor Vl?descu, pre?edinte CA pân? în ianuarie 2017) sau din mediul de afaceri (italianul Roberto Musneci, membru în CA pân? în 2014)? Adormi?i sau complici? M? rog, un salariu de 7000 euro pe lun? plus 5% din profitul companiei împ?r?it membrilor CA predispune la somn…

Acum, b?ncile care au împrumutat compania dau din col? în col? (peste 100 milioane lei Eximbank, 43 milioane lei Banca Transilvania, 23 milioane lei de la Piraeus, etc) iar micii investitori fluier? a pagub? având în vedere c? pre?ul s-a pr?bu?it la burs? de la 8 lei în ianuarie la 2,2 lei în prezent (articolul este scris pe 16 februarie, zi în care la cump?rare lipse?te oferta iar ac?iunile au pierdut 15%, maximul admis la BVB pentru o singur? ?edin??). Probabil vom vedea curând ?i pre?uri de 1 leu ?i chiar mai pu?in pentru MCAB (simbolul bursier al Romcab)…

Morala? Brokerii sunt agen?i de vânz?ri înainte de a fi anali?ti a?a c? vor recomanda f?r? re?ineri orice dac? pot încasa din asta comisioane de tranzac?ionare ?i vor împinge optimismul pân? în pragul falimentului emitentului când vor ridica din umeri pretextând c? toat? pia?? avea o p?rere bun? despre proasp?tul decedat. M? în?el, vorbesc cu p?cat? Poate v? aminti?i ceva recomand?ri privind iminen?a crizei din 2008 din  partea brokerilor imobiliari sau anali?tilor din pia?? local? de capital….Este c? au ratat ocazia cu brio, preferând s? se în?ele în hait? decât s? aib? dreptate pe cont propriu ?i riscând astfel s?-?i pun? pe fug? clien?ii care le generau comisioane?

Norflex Online
Buy Skelaxin Online
Zanaflex
Buy Celebrex without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter