Trezoreria Statului va deveni acceptator de plat? cu cardul bancar Conform, ORDONAN?EI DE URGEN??, aprobat? de Guvern, pentru completarea Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr.146/2002 privind formarea ?i utilizarea resurselor…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Plata taxelor și impozitelor posibilă cu cardul bancar direct către ANAF

Plata taxelor și impozitelor posibilă cu cardul bancar direct către ANAF

Trezoreria Statului va deveni acceptator de plat? cu cardul bancar

Conform, ORDONAN?EI DE URGEN??, aprobat? de Guvern, pentru completarea Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr.146/2002 privind formarea ?i utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

Actul normativ prevede ca Trezoreria Statului s? fie autorizat? ca acceptator de plat? cu cardul bancar ?i va presta acest serviciu pentru toate institu?iile publice.

“To?i contribuabilii persoane fizice care de?in carduri apar?inând unui sistem de plat? ce va accepta autorizarea (Mastercard, VISA sau altele), î?i vor putea achita printr-un punct unic toate impozitele ?i taxele administrate de c?tre ANAF, prim?rii ?i alte institu?ii. M?sura pe care MFP o propune Guvernului face parte dintr-un pachet mai amplu de m?suri promovate în scopul îmbun?t??irii conform?rii voluntare prin modernizarea ?i facilitarea modalit??ilor de plat? a obliga?iilor fiscale, f?r? costuri suplimentare pentru contribuabili. Am anun?at proiectul de act normativ cu prilejul lans?rii unui alt proiect: Spa?iul Privat Virtual, aplica?ie electronic? prin care contribuabilii persoane fizice î?i pot verifica online propria situa?ie fiscal?”, a declarat ministrul Finan?elor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

Noul sistem de plat? oferit de Trezoreria Statului va contribui atât la stimularea pl??ilor cu mijloace electronice moderne, cât ?i la diminuarea pl??ilor în numerar efectuate de c?tre contribuabil la ghi?eele institu?iilor publice.

?tirea integral?:
http://www.mfinante.ro/acasa.html?method=detalii&id=85943

Sursa: mfinante.ro

Mobic Online
Buy Cafergot
Buy Aceclofenac Online
Celebrex

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter