SCA Piperea si Asociatii va fi prezentă în data de 09.02.2017 la Luxemburg în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin avocaţii Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, dr. Alexandru…

Comunicat de presă

Comunicat de presă

SCA Piperea si Asociatii va fi prezentă în data de 09.02.2017 la Luxemburg în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin avocaţii Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, dr. Alexandru Dimitriu şi Luiza Hagiu pentru a susţine poziţia unui număr de 71 de consumatori cu privire la întrebările preliminare adresate de Curtea de Apel Oradea în cauza Andriciuc şi alţii contra Banca Românească (C-186/16).

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este chemată să răspundă la o serie de 3 întrebări ce au un impact crucial în litigiile demarate împotriva instituţiilor de credit de către consumatorii care au credite în moneda CHF:

  1. Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/131 trebuie interpretat în sensul că dezechilibrul semnificativ între drepturile și obligaţiile părţilor care decurge din contract trebuie analizat prin raportare strict la momentul încheierii contractului sau include și situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract cu executare succesivă, prestaţia consumatorului devine excesiv de oneroasă comparativ cu momentul încheierii contractului din cauza unor schimbări semnificative ale cursului de schimb valutar?
  2. În accepţiunea articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13, prin caracterul clar și inteligibil al unei clauze contractuale trebuie să se înţeleagă că respectiva clauză contractuală trebuie să prevadă doar motivele care au stat la baza includerii acestei clauze în contract și mecanismul său de funcţionare sau trebuie să prevadă și toate consecinţele sale posibile în funcţie de care preţul plătit de consumator poate varia, cum ar fi riscul de curs valutar, și dacă din perspectiva Directivei 93/13/CEE se poate considera că obligaţia băncii de informare a clientului la momentul acordării creditului vizează exclusiv condiţiile de creditare, respectiv dobânzile, comisioanele, garanţiile puse în sarcina împrumutatului, posibilitatea aprecierii sau deprecierii unei monede străine neputând fi inclusă în această obligaţie?
  3. Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că termenii „obiectul principal al contractului” și „caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, pe de-o parte, faţă de serviciile sau bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte” acoperă o clauză cuprinsă într-un contract de credit încheiat în monedă străină între un vânzător sau un furnizor și un consumator și care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, potrivit căreia „creditul va fi restituit în aceeaşi valută”?

Trebuie menţionat faptul că judecata majorităţii litigiilor din România (cca 3000 de dosare) ce au ca obiect obligarea instituţiilor financiare la conversia sumei creditului din CHF în lei, la cursul de schimb de la momentul contractării creditului a fost suspendată, fiind aşteptată soluţia ce se va pronunţa în legătură cu cele trei întrebări preliminare.

 

SCA Piperea și Asociații