Asociația Parakletos pune la dispoziția consumatorilor două modele de notificări ce ar putea fi transmise de consumatori instituțiilor de credit/ instituțiilor financiare nebancare precum și cesionarului de creanțe. Prima notificare…

Notificări-Reechilibrare contracte de credit

Notificări-Reechilibrare contracte de credit

Asociația Parakletos pune la dispoziția consumatorilor două modele de notificări ce ar putea fi transmise de consumatori instituțiilor de credit/ instituțiilor financiare nebancare precum și cesionarului de creanțe.

Prima notificare – Anexa G – este întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 coroborat cu cele reținute de Curtea Constituțională a României în decizia nr. 623/2016 și poate fi depusă de consumatorii care îndeplinesc condițiile impuse de art. 4 din Legea nr. 77/2016 împreună cu cerințele impreviziunii, în termenii și conditiile expres prevăzute de actul normativ anterior menționat.

Cea de-a doua notificare – Anexa H – se adresează consumatorilor care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de art. 4 din Legea nr. 77/2016 dar față de care sunt îndeplinite cerințele impreviziunii și care în lumina deciziei CCR nr. 623/2016 se pot adresa băncii cu o solicitare de reechilibrare a contractului de credit.

Anexele precum și informațiile cuprinse în documentele publicate  reprezintă opinia autorului, bazată pe analiza dispozițiilor legale pertinente și a deciziei CCR nr. 623/2016 și nu poate fi impusă pentru cazuri concrete.

 Decizia utilizării formularelor, modelelor, sfaturilor publicate pe site-ul Parakletos, vă aparține în totalitate și nu vă garantează obținerea rezultatului propus.

 Neatingerea scopului propus nu creează în sarcina Parakletos vreo responsabilitate.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să studiați conținutul Legii nr. 77/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 330/28.04.2016 precum și Decizia Curții Constituționale nr. 623/2016 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 53 din data de 18.01.2017.