Asocia?ia Parakletos pune la dispozi?ia consumatorilor dou? modele de notific?ri ce ar putea fi transmise de consumatori institu?iilor de credit/ institu?iilor financiare nebancare precum ?i cesionarului de crean?e. Prima notificare…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Notificări-Reechilibrare contracte de credit

Notificări-Reechilibrare contracte de credit

Asocia?ia Parakletos pune la dispozi?ia consumatorilor dou? modele de notific?ri ce ar putea fi transmise de consumatori institu?iilor de credit/ institu?iilor financiare nebancare precum ?i cesionarului de crean?e.

Prima notificare – Anexa G – este întocmit? în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 coroborat cu cele re?inute de Curtea Constitu?ional? a României în decizia nr. 623/2016 ?i poate fi depus? de consumatorii care îndeplinesc condi?iile impuse de art. 4 din Legea nr. 77/2016 împreun? cu cerin?ele impreviziunii, în termenii ?i conditiile expres prev?zute de actul normativ anterior men?ionat.

Cea de-a doua notificare – Anexa H – se adreseaz? consumatorilor care nu îndeplinesc cerin?ele prev?zute de art. 4 din Legea nr. 77/2016 dar fa?? de care sunt îndeplinite cerin?ele impreviziunii ?i care în lumina deciziei CCR nr. 623/2016 se pot adresa b?ncii cu o solicitare de reechilibrare a contractului de credit.

Anexele precum ?i informa?iile cuprinse în documentele publicate  reprezint? opinia autorului, bazat? pe analiza dispozi?iilor legale pertinente ?i a deciziei CCR nr. 623/2016 ?i nu poate fi impus? pentru cazuri concrete.

 Decizia utiliz?rii formularelor, modelelor, sfaturilor publicate pe site-ul Parakletos, v? apar?ine în totalitate ?i nu v? garanteaz? ob?inerea rezultatului propus.

 Neatingerea scopului propus nu creeaz? în sarcina Parakletos vreo responsabilitate.

Pentru informa?ii suplimentare v? rug?m s? studia?i con?inutul Legii nr. 77/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 330/28.04.2016 precum ?i Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 623/2016 publicat? în Monitorul Oficial al României nr. 53 din data de 18.01.2017.

Skelaxin Online
Buy Cafergot Online
Indometacin
Buy Topamax without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter