Despre Noi

Coldniuz.ro este o publica?ie de informare, educa?ie ?i protec?ie a consumatorilor.

Revista Coldniuz con?ine analize la rece, ?tiri calme ?i opinii critice, satirice ?i chiar pamfletare.

Colniuz î?i propune, în principal, combaterea prin informa?ie credibil? ?i educativ? a abuzului de putere economic? a profesioni?tilor mercantili, dar este ?i un act de ap?rare contra avalan?ei de informa?ie din presa main-stream sau din social media, o alternativ? logic? ?i rezonabila la ?tirile oficiale, cumin?i, canonice, dar ?i la ?tirile fierbin?i, pe surse ?i necredibile.

Coldniuz este un canal aproape eretic pentru expresii, viziuni ?i opinii independente, neatârnate, un r?spuns revoltat ?i liberatoriu la trendurile create în laborator de structuri militariste ?i ong-iste controlate financiar ?i ocult de Puterea economic?, o reac?ie civil? la ?tirile artificiale ale mass-media dependent? economic de diver?i puternici ai zilei, un set de istorii relative la modele umane ?i caracteriale, menite a corecta ?i elimina din via?a cotidian? “?tirile” ?i istoriile contraf?cute ale vedetelor de carton edificate pentru a creea spectacol ieftin cu care publicul s? fie distras de la problemele reale ?i de la solu?iile aflate la îndemân?.

?i nu în ultimul rând, Coldniuz î?i propune ca, celor mici ?i aparent insignifian?i, s? li se arate, în adevarata lor înf??isare ?i la adevarata lor valoare, la ei acas?, în ora?ul lor, subiectivitatea celor puternici ?i, mai ales, a celor care abuzeaz? de puterea lor. V?zându-i, analizându-i, satirizându-i, vom în?elege c? nimic ?i nimeni nu îi face mai egali decât noi.

Revista Coldniuz este o initia?iv? a Asocia?iei Parakletos, asocia?ie care are ca scop protec?ia consumatorilor.

Coldniuz v? invit? al?turi de jurnali?ti, lideri de opinie, speciali?ti în drept, economie ?i psihologie, poate ?i comentatori teologici, dar în principal, de voi, simplii particulari, s? fi?i parte din echipa sa, s? fi?i al?turi de noi prin articolele ?i opiniile voastre. Detaliile pentru publicare sunt prezentate la rubrica trimite ?tiri

V? mul?umim ?i v? a?ept?m al?turi de echipa Coldniuz!

Buy Skelaxin
Buy Toradol Online
Zanaflex
Buy Robaxin without Prescription