Legea nr.312/2015 privind rezolu?ia bancar? insist? în a statua regula c? masura recapitaliz?rii interne nu afecteaz? depozitele garantate (depozitele cu valori mai mici de 100 de mii de euro), dar…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Insuficiența suficienței

Insuficiența suficienței

Legea nr.312/2015 privind rezolu?ia bancar? insist? în a statua regula c? masura recapitaliz?rii interne nu afecteaz? depozitele garantate (depozitele cu valori mai mici de 100 de mii de euro), dar nimeni nu poate asigura popula?ia de?in?toare de depozite bancare c? fondurile disponibile sau cele care pot fi antrenate prin intermediul schemei de garantare a depozitelor (gestionat? de FGDB, o entitate de?inut? ?i controlat? de BNR) ar fi suficiente pentru a acoperi toate aceste depozite. Ca s? nu mai vorbim de faptul c? instituirea acestei limite de despagubire, de 100 de mii de euro, este discriminatorie, nimic nefiind de natur? a justifica diferen?a de tratament juridic între un particular ?i o persoan? juridic? (în cadrul c?reia ar putea avea locuri de munc? sute sau chiar mii de particulari ?i care ar ajunge, f?r? motiva?ie economic?, în pericol de a-?i pierde job-ul, ?i asta doar pentru c? cineva, din biroul s?u capitonat, cu aerul condi?ionat bine reglat, a decis salvarea de la colaps a unei b?nci la care anagajatorul a avut proasta inspira?ie s? î?i ?in? fondurile), între un particular ?i un fond de pensii sau de asigurari de s?n?tate de care depind milioane de particulari, sau între un particular care de?ine în banc? economii de sub 100 de mii de euro ?i altul care a reu?it s? adune mai mult de 101 mii de euro ?i s? îi ?in? în depozit la banc?, în loc s? îi p?streze acasa, în pericol permanent de furt sau tâlh?rie.

E greu de crezut c? un buget de cca 1,2 mld euro (cât de?ine în acest moment FGDB) ar fi suficient pentru despagubirea tuturor deponen?ilor care ar avea depozite mai mici de 100 de mii de euro la acea banc? falit?. De aceea, schema de garantare se poate dovedi insuficient?, caz în care, evident, se va apela la ajutorul statului sau, dup? caz, va interveni ?tergerea acelor crean?e, lucru de natur? a dinamita credibilitatea sistemului bancar, în genere.

Maxalt Online
Buy Toradol
Aceclofenac
Buy Arcoxia without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter