În vederea salv?rii de la faliment a unei entita?i supuse rezolu?iei se poate acorda un tip special de ajutor public extraordinar, prin intermediul unor “instrumente suplimentare de stabilizare financiar?”. A?a…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Naționalizarea salvării sfintelor bănci

Naționalizarea salvării sfintelor bănci

În vederea salv?rii de la faliment a unei entita?i supuse rezolu?iei se poate acorda un tip special de ajutor public extraordinar, prin intermediul unor “instrumente suplimentare de stabilizare financiar?”.

A?a cum rezult? din art. 352, aceste “instrumente” sunt utilizate de Ministerul Finan?elor, “în strâns? colaborare” cu BNR. Aceste “instrumente” se utilizeaz? doar in extremis, adica în cazul epuiz?rii intrumentelor de rezolu?ie f?r? ca entitatea supus? rezolu?iei s? fie salvat? sau, dupa caz, afacerea  s? fie cu succes plasat? unui ter?. De?i, practic, ipoteaza legal? vorbe?te de un e?ec al rezolu?iei bancare, totu?i, legiuitorul este insistent, urm?rind salvarea institu?iei bancare-zombies chiar ?i în faza de com? dep??it?, iar acest demers este prevazut a fi finan?at din bani publici, bani care ar fi putut fi utiliza?i în alte scopuri, mai legitime sau m?car mai eficiente (spre exemplu, pentru construc?ia de spitale noi, consolidarea unor ?coli sau facult??i, redarea încrederii profesorilor ?i medicilor în locul lor de munc? prin cre?terea la un nivel decent a salariilor sau salvarea de la faliment a unei întreprinderi care d? de munc? la mii de angaja?i).

Instrumentele de stabilizare financiar? sunt fie aportul la capitalul entit??ii supuse rezolu?iei, fie trecerea temporar? a acesteia în proprietatea privat? a statului. În mod spectaculos, legea rezolu?iei bancare vorbe?te, f?r? a se ascunde dupa formule legale eufemistice, de na?ionalizare.

Imitrex Online
Buy Mobic Online
Indometacin
Buy Zanaflex without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter