Legea conversiei creditelor în franci elve?ieni la cursul istoric a fost adoptat? în Parlament cu unanimitate de voturi. Urmeaz? ca legea s? fie promulgat? de pre?edintele Klaus Iohannis ?i publicat?…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Parlamentul a adoptat legea conversiei creditelor în CHF la cursul istoric

Parlamentul a adoptat legea conversiei creditelor în CHF la cursul istoric

Legea conversiei creditelor în franci elve?ieni la cursul istoric a fost adoptat? în Parlament cu unanimitate de voturi. Urmeaz? ca legea s? fie promulgat? de pre?edintele Klaus Iohannis ?i publicat? în Monitorul Oficial.

 

Care vor fi efectele?

Pe termen scurt consider c? nu vor fi efecte, pentru c? legea intr? în vigoare la 60 de zile dup? publicarea ei. Îns?, s? nu uit?m c?  pân? la publicarea ei,  mai trebuie s? trecem ?i de hopul promulg?rii de c?tre Pre?edinte, precum ?ti?i, ?i legea d?rii în plat? a fost retrimis? o dat? în Parlament, pentru reexaminare, a?a c? s? nu ignor?m eventualele surprize.

În schimb, pe termen mediu ?i lung, urmeaz? s? se corecteze, în sfâr?it, ni?te dezechilibre create de nimeni altcineva decât de b?ncile care au dat astfel de credite, pe care eu le-am calificat ca fiind «produse financiare toxice», dar f?r? s? inventez roata, ci pentru c? acest tip de formulare se reg?se?te la instan?e din Fran?a, din Spania sau în formule legislative din ??ri ca – spre exemplu – Croa?ia, Ungaria, Polonia.

Urmeaz? riscul sistemic sau nu? ( ca nu mai ?tii ce s? spui cu avertiz?rile astea zilnice venite de la Petric? din povestea cu lupul).

Amintesc în acest sens declara?ia apocaliptic? a Mai Marelui BNR-ist, care în acela?i timp în care legea conversiei creditelor în franci elve?ieni la cursul istoric era votat? în Parlament declara c? în prezent „Asist?m la curente populiste care pot genera euforie în rândul beneficiarilor pe termen scurt, dar care pot avea costuri economice deloc neglijabile pentru societate”.

Dup? cum am declarat pentru psnews.ro, personal consider c? nimeni nu î?i mai d? seama, în clipa de fa??, ce este populist ?i ce nu este populist, din moment ce, toat? ziua-bun? ziua, domnii ace?tia din lobby-ul bancar, avoca?ii din oficiu ai b?ncilor (cum este, spre exemplu, domnul Is?rescu), îl folosesc (acest cuvânt – n.r.) zi de zi. În al doilea rând, am început s? m? întreb ce se va întâmpla dac? realmente se va instala, la un moment dat, un faliment de b?nci în România, pentru c?, toat? ziua-bun? ziua, ni se spune: «E apocalips? financiar?! Cre?te cursul! Intr? în faliment 6 b?nci!» ?i a?a mai departe. În fiecare zi, ni se spun aceste lucruri ?i m? tem c? se va întâmpla ca în povestea cu Petric? ?i lupul: când va veni, realmente, lupul s?-l m?nânce pe Petric?, satul n-o s? mai vrea s? sar? în ajutor, s?-l scape de lup, pentru c? o s? spun?: «E din nou o fars? a lui Petric?!» Cam ?sta este comentariul meu la ce spune domnul Is?rescu.[1]

Este împortant s? re?ine?i c? legea, în primul rând, are ca scop înl?turarea consecin?elor prejudiciabile pentru consumatori ale unor practici în?el?toare ?i nu crearea unor curente populiste.

Cu sau f?r? risc sistemic  e clar c? banksterii au fost pu?i la respect.

 

PS: S? nu uit?m c? mai sunt hopuri de trecut – promulgarea de c?tre Pre?edinte, expirarea termenului în care Pre?edintele, Guvernul sau Avocatul Poporului pot ataca legea la CCR.

PPS: Cine crede?i c? ar trebui s? î?i dea demisia?

Adev?ratul post – scriptum : îi multumesc dlui deputat Dan Zamfir, f?r? de care nici legea d?rii în plat?, nici legea conversiei la cursul istoric nu ar fi existat! S? ne tr?ie?ti prietene!

A fost un efort colectiv pentru dreptate, pentru ca legea conversiei (ca, de altfel, ?i legea d?rii în plat?) sunt legi menite a face dreptate, prin înl?turarea consecin?elor unor practici în?el?toare ale b?ncilor ?i prin necesara u?urare a poverii debitorilor ultra-îndatora?i la ni?te b?nci iresponsabile ?i delincvente

[1] Piperea, reac?ii la cald dup? victoria din Parlament. S?ge?i c?tre Is?rescu

Cafergot Online
Buy Aceclofenac
Buy Arcoxia Online
Emla

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter