B?ncile din România ?i-au întocmit liste negre cu poten?iali clien?i care nu ar fi accepta?i la creditare. Ele sunt practicate cu stricte?e în sistemul bancar. De mul?i ani de zile.  …

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Biroul de debite abuzive și depozite nesigure

Biroul de debite abuzive și depozite nesigure

B?ncile din România ?i-au întocmit liste negre cu poten?iali clien?i care nu ar fi accepta?i la creditare. Ele sunt practicate cu stricte?e în sistemul bancar. De mul?i ani de zile.  

Pe aceste liste negre nu sunt trecu?i debitorii cu incidente de plat? – pentru ace?tia exist? Biroul de credit ?i Centrala Riscurilor de Credit – ci persoane care apar?in unei etnii (?igani, denumi?i eufemistic rromi pe aceste liste negre), persoane lovite de soart? (cei afla?i în îngrijirea unei persoane cu dezabilit??i), persoane nevoite s? se ocupe de familie ?i de perpetuarea na?iei (p?rin?i în perioada pre- ?i post – natal?) ?i de victime ale terapiilor de ?oc economic (?omeri, viitori ?omeri ?i, mai nou, debitori care au avut tupeul s? vrea s? î?i scoat? jugul datoriilor de la gât, notificând banca de inten?ia de dare în plat? pentru ?tergerea datoriilor).

Aceasta nu este o simpl? discriminare, anti-european? ?i anti-consumatori. E fascism. E ca ?i când, pe vremea nazi?tilor, mândrul proprietar de restaurant ar fi scris pe geamul localului: interzis câinilor, gravidelor, evreilor, ?iganilor ?i persoanelor în scaun cu rotile.

Problema cu aceste liste negre discriminatorii nu e ca ar picta în culori negre pruden?a bancar?, ci c? ele pot determina refuzul din start al accesului la un produs pe motiv c? poten?ialul client e ?igan, gravid?, ?omer, purt?tor de basc? sau de virus hepatic ori de HIV etc.

De departe cel mai grav aspect al acestui tip de discriminare este acela c? respectivele liste negre sunt concepute ?i aplicate mai ales în cazul aplica?iilor pentru creditele acordate în cadrul programului guvernamental Prima cas?, acel minunat produs bancar sus?inut de stat cu banii mei ?i ai vo?tri, din taxe ?i impozite, cu ajutorul c?ruia b?ncile, în anii 2014-2015, ?i-au putut plasa 91% din portofoliul total de credite în creditele ipotecare. Dac? Statul român, cel care finan?eaz? din banii no?tri, ai contribuabililor, acest program, nu reac?ioneaz?, înseamn? c? e p?rta? la discriminare. Mai mult chiar: acest program guvernamental este, probabil f?r? voia ?i ?tiin?a autorit??ilor, un instrument al unei oribile discriminari.

Faptul c? exist? oameni (care se cred de?tep?i ?i cu mintea acas?) care consider? c? sunt rezonabile aceste „m?suri de precau?ie bancar?” îmi probeaz? c? ne a?teapt? un viitor sumbru. Partea superioar? a formularului

Pe paginile de socializare au ap?rut indivizi care consider? c? b?ncile fac bine când pun pe listele lor negre gravide, persoane cu dizabilit??i, ?omeri ?i ?igani, c? doar n-o s? se apuce s? î?i vând? marfa oric?rui terchea-berchea; ?i în plus, nu ?in b?ncile depozitele noastre, ale tuturor ?i nu suntem noi interesa?i ca aceste depozite s? fie în siguran??, la ad?post de riscul plas?rii lor în credite accesate de aceste sub-clase de clien?i? Nu ca ar fi foarte sigur s? plasezi aceea?i bani ai deponen?ilor în credite de multe milioane de euro date unor VIP-uri sau entita?i falimentare, dar macar a?tia din urm? au avoca?i, consultan?i, cu proptele ?i protec?ie anti-DNA ?i, în plus, ei genereaz? ?i bonusuri babane managerilor expa?i de b?nci. Nu c? am fi foarte la adapost ?tiind c? banii no?tri stau în b?nci care, oricând, pot intra în procedura de bail – in (=confiscarea depozitelor, în scopul salv?rii b?ncii de la faliment), dar m?car BNR ne asigur? c? b?ncile sunt prea mari ca s? fie l?sate s? falimenteze. Dar, dac? tot ?in “în siguran??” depozitele noastre, poate c? ar fi cazul s? ne întrebe dac? am fi sau nu de acord cu astfel de discriminari de sorginte fascist?.

În plus, poate c? ar fi momentul ca, pentru protec?ia acestor depozite, precum ?i pentru protec?ia drepturilor ?i intereselor consumatorilor, s? facem ?i noi, deponen?ii ?i consumatorii, liste negre cu b?ncile cu probleme, unde nu ar trebui s? ne ?inem banii, ca s? nu ni-i pierdem, ?i cu care nu ar trebui s? facem afaceri, pentru c? am putea fi victime ale abuzurilor de putere economic?. De fapt, asta e o idee care circul? deja pe internet ?i, mai devreme sau mai târziu, va deveni realitate palpabil?: vom face propriile liste negre cu b?nci. Le vom numi “Biroul de debite abuzive ?i depozite nesigure”.

Atunci când britanicii se lamentau în presa de scandal c? vor fi invada?i de români, de?tep?ii care sar în ap?rarea b?ncilor fasciste din România erau primii care protestau, mai ales pe facebook. E bine s? ne reamintim c? Hitler nu a ajuns s? ucid? milioane de oameni nevinova?i (evrei, ?igani, homosexuali, handicapa?i) f?r? s? aib? acceptul unora ca ace?ti “de?tep?i”, iar nazismul nu a avut succes din prima, ci pas cu pas, cu acceptul treptat al unor “de?tep?i” similari.

În final, v? invit s? face?i cuno?tin?a cu Dan Pagis. Nu a?i auzit de el, nu? Nici eu, pân? la momentul la care am citit Evreii ?i cuvintele [1]. Dan Pagis a fost unul dintre cei mai mari poe?i israelieni ai sec. XX ?i profesor de literatur? medieval? la Ierusalim, dar ?i un supravie?uitor al unui lag?r de concentrare din Ucraina. S-a n?scut la R?d?u?i, în România, în 1930. A fost un evreu român. Sunt convins c? la el în familie se vorbea române?te. Privi?i ce a scris, cu creionul, pe vagonul ferecat în care era dus în lag?r:

Aici, în mijlocul acestui transport

Eu, Eva, împreun? cu fiul meu, Abel, 

Dac? îl vezi pe cel?lalt fiu al meu,

Cain, fiu al lui Adam

Spune-i ca eu…

Cine nu î?i înva?? istoria, este condamnat s? o repete.

Se zice c?, în 20 de ani, românii vor mai fi doar 15 milioane. Se prea poate ca în acest r?stimp s? vin? aici 10 milioane de musulmani ?i 5 milioane de chinezi. Nu sunt anti-musulman ?i nici anti-chinez; sunt dintre cei care cred cu t?rie c? a salva un singur om înseamn? a salva întreaga umanitate [2]. Dar cei 15 milioane de b??tina?i din viitorul nu prea îndep?rtat vor veni aici cu propria cultur?, inclusiv cu propriul lor sistem bancar. ?i n-o s? ne lase s? le „contamin?m” cultura ?i tradi?iile. De fapt, î?i vor impune propriile cutume ?i reguli. Cum v-a?i sim?i dac?, din „ra?iuni de pruden??”, a?i fi refuza?i la credit sau la restaurant pe motiv c? sunte?i români?

Eu, unul, nu a? sta cu mâinile în sân. A? întoarce cu fundul în sus întregul sistem judiciar ?i legal al acelei vremi pentru a elimina o astfel de discriminare, mai ales c? în 20 de ani fiica mea va fi fost adultul care sunt eu acum.

Dar voi? Ve?i g?si niscaiva explica?ii ?i pentru acea foarte probabil? discriminare din viitor?

____________________________________________

[1]Amos Oz, Fania Oz-Salzberger, Evreii si cuvintele, ed. Humanitas Fiction, Bucuresti, 2015.

[2]Mishna; la fel, Coranul, Sura 5, versetul 32.

Motrin Online
Buy Toradol
Buy Topamax Online
Buy Aceclofenac without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter