Guvernul care va rezulta din alegerile din 11 decembrie 2016, sub nicio form?, nu trebuie s? continue s? aloce bani suplimentari programului Prima cas?. E o bomb? biologic? cu ceas….

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Prima casă, o nouă bombă cu ceas

Prima casă, o nouă bombă cu ceas

Guvernul care va rezulta din alegerile din 11 decembrie 2016, sub nicio form?, nu trebuie s? continue s? aloce bani suplimentari programului Prima cas?. E o bomb? biologic? cu ceas. Va exploda anul viitor în mâinile guvernului.

Cei ce se împrumut? au salarii de 7-800 de lei. Eliminarea în totalitate a avansului, m?sur? de „favoare” la care se adaug? deja instalat? masura  elimin?rii acestor credite de sub protec?ia legii d?rii în plat?, îi vor pune pe viitorii debitori în postura de viitori robi ai b?ncilor. Sunt deja 200 de mii de familii legate de aceste credite pe 25 de ani. Este suficient.

Tot ceea ce vor produce aceste familii se va duce în b?nci ?i, relativ u?or, vor pleca în ??rile de origine ale acestor b?nci, prin export de profit. Nimic nu va r?mâne în economia Romaniei. În plus, e imposibil ca ace?ti oameni s? î?i pl?teasc?, to?i, aceste credite. Când va începe s? creasc? Robor (foarte curând de altfel, poate în februarie 2017), vor ap?rea zeci de mii de homle?i, pentru care statul va trebui s? pl?teasc? jumatate din datorie. B?ncile nu vor pierde nimic, dar societatea, da. De aceea, a majora ?i mai mult aceast? cifr? a debitorilor înrobi?i la b?nci ?i a situa?iilor în care statul român trebuie s? pl?teasc? pagubele generate de l?comia ?i iresponsabilitatea b?ncilor ?i prostia sinistr? a celor care au impus prin OUG acest program, f?r? s? întrebe parlamentul, este o complet? nebunie.

În schimb, cu banii bloca?i anual în acest program, care nu e altceva decât un ajutor de stat mascat acordat b?ncilor ?i dezvoltatorilor imobiliari, s-ar putea asigura 50% din fondurile necesare major?rii salariilor medicilor ?i profesorilor – cca 2 mld lei anual. Eu cred c? avem nevoie mai mult? de educa?ie ?i s?n?tate decât de b?nci iresponsabile ?i corupte.

O familie tân?r?, la debutul în via??, poate s? stea cu chirie 4-8 ani, timp în care poate s? adune suficient cash pentru a-?i cump?ra o cas?, creditul fiind doar o surs? de completare a pre?ului ?i nu principala surs? de finan?are a pre?ului. Chiriile la case, chiar ?i în Bucure?ti, sunt în jur de 250-300 de euro. În plus, dac? lumea se va reorienta c?tre chirii, pia?a se va regla în jos (oferta mare = pre? redus), iar legisla?ia va interveni pentru protec?ia chiria?ilor. La un credit prima cas?, aceast? sum? se poate dubla dupa 4-5 ani, date fiind cre?terile prognozate ale infla?iei ?i Roborului, criz? care se va adâncii în anii 2017-2018 ?i alte lucruri. Plus c? nu se ?tie dac?, în criz?, cel care acum are în fa?? 80 de ani de via?? ?i se crede invincibil, va reu?i s? î?i p?streze job-ul.

Deci, sta?i cu chirie 4-8 ani, dupa care lua?i-v? cas? din propriile economii. Ve?i avea ?i de unde alege – o casa mai spa?ioas? ?i cu un pre? corect, sigur? la cutremur (cu siguran?? blocurile construite f?r? tot felul de facilit??i fiscale de la stat nu vor fi construite cu peturi sau buc??i de lemn în loc de stâlpi de sus?inere de beton) ?i asigurat? fa?? de posibile incendii, în zona aleas? de dvs, ?i nu de dezvoltatorul imobiliar sau de banc? etc.

Tizanidine Online
Buy Indometacin
Buy Topamax Online
Robaxin

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter