Gogori?ele privind efectele demolatoare ale adopt?rii legilor d?rii în plat? ?i a conversiei împrumuturilor în franci elve?ieni asupra sistemului bancar sunt demolate acum chiar din birourile Autorit??ii Bancare Europene într-un…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Băncile îşi permit şi darea în plată şi legea conversiei

Băncile îşi permit şi darea în plată şi legea conversiei

Gogori?ele privind efectele demolatoare ale adopt?rii legilor d?rii în plat? ?i a conversiei împrumuturilor în franci elve?ieni asupra sistemului bancar sunt demolate acum chiar din birourile Autorit??ii Bancare Europene într-un raport privind evaluarea riscurilor la finalul lunii septembrie 2016. Raportul, citat ?i de bancherul.ro, arat? c? b?ncile române?ti au a doua rat? de profitabilitate din Europa (ROE-return on equity), plasându-se cu 17,1% imediat dup? Ungaria (19,1%) ?i mult peste media UE de 5,4%.

De?i se v?itau pe toate canalele media puse la dispozi?ie c? vor fi cu un picior în groap? dac? se adopta respectiv? legisla?ie iar BNR arunca în popula?ie amenin??ri cu riscul sistemic-vorbind despre cele 2-3 b?nci care ar fi putut falimenta ?i ridicând inclusiv semne de întrebare privind siguran?a depozitelor- realitatea arat? c? în primele 9 luni din 2016 b?ncile noastre aveau un profit net de 3,69 miliarde lei, în cre?tere cu peste 60% fa?? de aceea?i perioad? a anului 2015 (!). Profitabilitatea sectorului bancar autohton d? cu tifl? rezultatelor ob?inute de cel Italian (ROE de numai 1,5%), german (ROE 2,2%), francez (7,2%), spaniol (7,1%) sau austriac (8,6%).

Important de men?ionat, aceste rezultate excep?ionale se ob?in în România în condi?iile în care rata creditelor neperformante este de 10,7% (înc? dublu fa?? media UE de 5,4% cu toate vânz?rile de portofolii de credite cu probleme din ultimii ani), ceea ce denot? c? b?ncile s-au priceput s? stoarc? bine portofelele bunilor platnici ?i statului. Vorbesc aici de diferen?a uria?? între dobânzile la depozite ?i cele la credite ?i randamentele solicitate Ministerului de Finan?e (peste 2%) în condi?iile în care BNR le furnizeaz? b?ncilor lei la discre?ie la dobânda de politic? monetar? (1,75%). În acest moment, b?ncile române?ti opereaz? cu o marj? de câ?tig pe segmentul creditelor de retail în lei de aproape 6% (diferen?a dintre dobânzile la depozite ?i cele la credite), potrivit datelor BNR, o valoare nu foarte departe de maximul de 7,5% de la finalul anului 2009, la apogeul crizei. Cu alte cuvinte, sc?derea dobânzilor la lei s-a sim?it doar pentru cei dispu?i s? economiseasc? în depozite la termen, pentru amatorii de împrumuturi în moneda na?ional? costurile au r?mas piperate astfel încât momentul în care cre?terea Robor va declan?a un dus rece pentru debitori nu este foarte îndep?rtat.

R?mâne de v?zut strategia de comunicare în cazul în care legea conversiei trece de Curtea Constitu?ional? f?r? modific?ri ?i urmeaz? a fi implementat?. Vom vedea doar lamenta?ii a?a cum BNR-ul ?i comunitatea bancar? ne-au mai ar?tat sau vom avea ?i focaliz?ri indignate pe acest segment de „profitori” care sunt debitorii în CHF (vezi articolul „Privilegii pentru o minoritate obraznic?” din coloana textelor recomandate pe site-ul opiniibnr.ro), plus alte compara?ii acuzatoare cu datornici în euro ?i lei (de?i, cum s-a mai subliniat, legea conversiei amendeaz? o strategie în?el?toare de vânz?ri nefiind una social?).

Mobic Online
Buy Indometacin
Zanaflex
Buy Aceclofenac without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter