La lansarea Uber se puteau citi tot soiul de „reportaje” dr?gu?e prin online despre experien?a absolut unic? de c?l?torie, despre ?oferii dr?gu?i, ma?inile curate, etc, etc, etc. Se vedea de…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Cum să plăteşti o cursă cu taxiul cât nu face

Cum să plăteşti o cursă cu taxiul cât nu face

La lansarea Uber se puteau citi tot soiul de „reportaje” dr?gu?e prin online despre experien?a absolut unic? de c?l?torie, despre ?oferii dr?gu?i, ma?inile curate, etc, etc, etc. Se vedea de la o po?t? c? sunt advertoriale nemarcate, dar n-ar fi prima oar? când se folose?te strategia asta printre bloggerii mai fripturi?ti. Apoi au început s? apar? ?i ?tirile mai pu?in pl?cute, de data asta în presa „quality”, când dup? primul Revelion cu Uber s-au practicat tarife de pân? 8 ori mai mari decât cele uzuale. Asta pentru c? sistemul utilizeaz? tariful dinamic, în care num?rul de cereri e ponderat cu num?rul de ma?ini de pe traseu ?i ies ni?te scoruri de toat? frumuse?ea când vremea e urât? sau sunt s?rb?tori care presupun multe vizite prin ora? pe la rude ?i prieteni…Altfel, pu?ini ?tiu c? într-o ma?in? Uber nu ai parte de asigurare spre deosebire de una de taximetrie tradi?ional? ?i vorbesc aici de eventualele incidente în trafic nu de asigurarea autovehiculului (vezi asigurarea de persoane ?i bunuri).

În plus, exist? o diferen?? semnificativ? ?i în ceea ce prive?te filosofia de tarifare. Uber percepe un tarif în care include ?i o component? care urm?re?te durata c?l?toriei, spre deosebire de taximetria clasic? ce urm?re?te doar indirect asta (m? refer la motoarele care ruleaz? ?i la semafor). De exemplu, dac? vei face prin absurd o curs? cu ?osea liber? ?i f?r? semafoare pe ro?u, vei pl?ti din start mai mult cu Uber (tarif de 1,3 lei pornirea plus 1,3 lei/km plus 0,22 lei/minut în trafic) decât cu o firma de taximetrie uzual? care ia 1,4 lei/km plus 1,4 lei pornirea.  ?i în ceea ce prive?te fiscalitatea sunt mari semne de întrebare având în vedere c? ?oferii sunt pl?ti?i prin Pay Pal cu procentul ce li se cuvine din valoarea curselor (80% iau ?oferii ?i 20% dezvoltatorii aplica?iei, dup? cum se laud? ace?tia, un procent ce pare imens, în opinia mea, în favoarea celor din urm?) ?i declar? apoi cât îi las? con?tiin?a la Fisc, ?oferii fiind în general posesori de PFA-uri. Dar nu despre fiscalitate vreau s? vorbesc ci despre o experien?? personal?.

Mi-am instalat aplica?ia Uber strict pentru cazurile în care nu pot g?si un taxi clasic liber-asta se întâmpl? în cazul meu mai ales în orele de vârf, strada mea fiind mai izolat?-?i o folosesc doar când trebuie dus copilul la ?coal? pe vreme rea, pentru c? pe vreme frumoas? mergem bine-mersi pe jos pân? la prima sta?ie de autobuz. O curs? pe cea mai ieftin? op?iune Uber (Uber X) m? cost? 8 lei (tariful minim Uber) pentru un drum de 2 kilometri. Pre?ul corect ar fi în cazul meu 5 lei (1,3 lei pornirea plus+1,3 lei x 2 kilometri +0,22 lei/minutul x 5 minute). Deci pl?tesc 8 lei în loc de 5 ?i e c? ?i cum a? las? unui ?ofer de taxi clasic un mic bac?i? de 3 lei. Numai c?, în cazul unei comenzi cu Uber, nu mai po?i renun?a la comand? când ma?in? întârzie, ai ag??at tu alt taxi de pe strad? sau vrei s? te r?sgânde?ti ?i s? o iei pe jos. Dac? ?oferul a confirmat comanda ?i o anulezi, te cost? 8 lei (tariful minim) chiar dac? acesta abia pornise din locul unde sta?iona. Ei ?i acum cazul concret.

Chem o ma?in? Uber ?i aplica?ia îmi spune c? în 8 minute aceasta ajunge. M? uit pe telefon ?i când mai sunt 2 minute ies afar?. Acolo nici urm? de ?ofer, mai trec câteva minute bune cu termenul de sosite blocat pe 1 minut ?i dârdâit la minus 15 grade cu copilul din dotare, îi dau omului un telefon ?i aflu c? ?oferul meu bâjbâia pe undeva prin cartier (se întâmpl? destul de des cu ?oferii cu mai pu?in? experien??). Dau detalii suplimentare privind loca?ia ?i, în sfâr?it, Uberul sose?te. M? urc ?i apar primele probleme…logistice. Pe Windows Phone (am Lumia) aplica?ia e mai greoaie, nu se poate seta u?or destina?ia, încerc de câteva ori ?i pasez telefonul ?oferului s? încerce ?i el, doar are exerci?iul folosirii aplica?iei. Omul se chinuie ?i el ?i anuleaz? din gre?eal? cursa. Vreau s? plasez alt? comand?, ghinion, apare tariful dinamic (1,7) de?i în momentul în care d?dusem prima comand? era tariful fix. Adic? în loc s? pl?tesc cei 8 lei pe cursa mea de 2 kilometri, aflu c? m? cost? 1,7 (tariful dinamic) x 8 lei (tariful minim), adic? fix 13,6 lei (în cazul tarifului dinamic se multiplic? ?i pre?ul minim nu doar costul per kilometru). M? sup?r, m? gândesc c? dac? venea mai repede ?i nu gafa cu aplica?ia nu ajungeam aici, m? dau jos ?i comand alt Uber. Acesta vine ceva mai repede, cu un tarif dinamic de „numai” 1,4 x valoarea standard, deci am „noroc”. Mergem spre ?coal?, las copilul în poarta institu?iei ?i am o idee ce ini?ial pare inspirat?-ce ar fi s? m? ?i întorc acas? cu accea?i ma?in?, oricum pl?tesc mai mult decât face cursa având în vedere distan?a mic?? Ajung acas? ?i primesc pe mail dou? facturi. Prima de 8 lei pentru c? am anulat cursa ini?ial? (aia pe care o anulase ?oferul de pe telefonul meu încercând s? seteze destina?ia). A dou? de 15 lei, pentru o distan?? de 4,8 kilometri ?i 15 minute în trafic (am avut baft? s? dau de un drum blocat din cauza tirurilor care a?teptau s? descarce la Carrefour ?i dup? câteva minute de a?teptare ?oferul a ales un drum ocolitor). În total, distrac?ia m-a costat 23 de lei pentru o curs? care face în mod normal 10 lei cu tot cu bac?i? cu orice taxi de la firmele cunoscute. Da, dar am mers cu Uber, cu ?oferi civiliza?i ?i nici n-am dat bac?i? ?oferului c? banii sunt tra?i direct de pe card…

Mobic Online
Buy Norflex
Buy Motrin Online
Topamax

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter