Zarva creat? dup? apari?ia informa?iei c? tehnocra?ii au bifat cele mai mici încas?ri din istoria postdecembrist? a bugetelor publice a pus în umbr? argumentarea „inovativ?” a fanilor „celui mai competent…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Cum se justifică nejustificabilul 29% din PIB încasat de Guvernul tehnocrat

Cum se justifică nejustificabilul 29% din PIB încasat de Guvernul tehnocrat

Zarva creat? dup? apari?ia informa?iei c? tehnocra?ii au bifat cele mai mici încas?ri din istoria postdecembrist? a bugetelor publice a pus în umbr? argumentarea „inovativ?” a fanilor „celui mai competent ?i cinstit Guvern din ultimii ani”. Iar aceasta merit? aten?ia prin prisma lipsei de onestitate intelectual? a emiten?ilor.

Mai întâi, s-a invocat sus ?i tare, cu satisfac?ie nedisimulat?, c? „gaura” din buget invocat? de PSD, miliardele lipsa, nu exist?, doar s-a încasat mai pu?in. Iar dac? s-a încasat mai pu?in nu înseamn? c? s-a furat. Cei care au sus?inut-o, cu Hotnews în frunte, nu ?i-au ascuns apoi satisfac?ia c? programul coali?iei la guvernare e pus sub semnul întreb?rii ?i c? pomenile preg?tite electoratului propriu risc? s? nu mai fie acordate. De parc? ar avea ceva de pierdut clasa de mijloc dac? cei mai defavoriza?i salaria?i ?i pensionari primesc câte ceva în plus. Ba dimpotriv? s-ar putea spune, de efectul de impulsionare a cererii în economie beneficiaz? toat? lumea.

Am v?zut apoi alt ra?ionament halucinant: nu e nicio nenorocire c? lipsesc 14 miliarde de lei din încas?rile prognozate, Guvernul s-a ab?inut s? cheltuie propor?ional, deci ce atâta sup?rare? Cei care debiteaz? a?a ceva uit? c? prin fermoarul tras peste portofel ?i renun?area la investi?ii publice se amân? apari?ia unor noi locuri de munc? iar programele de asisten?? social? sunt ciuntite sau eliminate când sunt t?iate cheltuielile publice; idem la capitolul salarii în zone critice precum s?n?tatea. Ce mare lucru?

Eviden?a c? nu s-au atras fonduri europene a fost de asemenea minimalizat?-?i Guvernele anterioare supraestimau încas?rile în aceast? zon? (de?i niciodat? cu asemenea amplitudine) iar prin faptul c? am atras mai pu?in bani vom avea de cofinan?at mai pu?in, deci nu e dracul chiar atât de negru (se bag? sub pre? observa?ia de bun simt c? finan??rile erau oricum peste cofinan??ri).

Evident, recordul istoric de 29% din PIB la capitolul venituri a fost comentat doar marginal ?i eclipsat de ideea vânturat? des c? deficitul de 3% din PIB a fost totu?i menajat (Guvernul Ciolo? s-a oprit „doar” la 2,6% din PIB) ! N-am prea auzit voci prin presa „quality” care s? se întrebe de ce s-au mai f?cut dou? rectific?ri pozitive când trendul de reducere a încas?rilor la buget era clar negativ ?i veniturile previzionate tot de Guvern prin proiectul de buget p?reau din ce în ce mai fanteziste? Mai ales c? ultima rectificare bugetar? în acest context, petrecut? pe final de noiembrie, prin care s-au aruncat peste 5 miliarde lei în pia??, pe lâng? cele 2 miliarde lei bani realocati de la diferite ministere care nu-i cheltuiser?, n-avea nimic de-a face cu responsabilitatea tehnocrat? atât de trâmbi?at?. Doar Ziarul Financiar a f?cut câ?iva pa?i timizi în aceast? direc?ie întrebându-se îns? care va fi responsabilitatea func?ionarilor ministeriali care au lucrat la documenta?ia justificativ? a celor dou? rectific?ri f?r? s? mai insiste pe „detaliul” c? lucr?rile le-au fost comandate de superiorii ierarhici din echipa supercompetentilor lui Dacian Ciolo?.

Cât de credibile sunt astfel de argumenta?ii? Pentru cei f?r? multe cuno?tiin?e din zona economic? ?i cu simpatii politice b?tute în cuie cred c? sunt destul de credibile, mai ales dac? nu v?d aduse fa?? în fa?? ?i p?rerile diferite. Iar presa quality exceleaz? la acest capitol-opiniile sunt monocrome ?i plicticos de corecte politic, contestarea liniei oficiale a publica?iei e rar? ?i atunci când apare ia forma mai mult a unor intertitluri ?i ipoteze mai curajoase pitite abil printre rânduri iar articolul e rareori a?ezat în zona cea mai vizibil? a site-ului ca nu cumva s? fie intens comentat ?i linkuit.

Imitrex Online
Buy Norflex Online
Motrin
Buy Robaxin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter