Ultima escrocherie este relatat? pe larg în ziarul Bursa – pove?ti frumoase spuse prin call center, îndrum?ri „profesioniste” oferite apoi de „consultan?ii de investi?ii” iar dup? virarea sumelor pentru viitoarele…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
De ce au mereu clienţi „brokerii” Forex?

De ce au mereu clienţi „brokerii” Forex?

Ultima escrocherie este relatat? pe larg în ziarul Bursa – pove?ti frumoase spuse prin call center, îndrum?ri „profesioniste” oferite apoi de „consultan?ii de investi?ii” iar dup? virarea sumelor pentru viitoarele pariuri câ?tig?toare b?ie?ii fac stânga împrejur ?i nu îi mai prinzi. M? rog, asta e schema grosier? dar am auzit ?i de strategii mai sofisticate, în care clien?ii erau pu?i s? parieze unul împotriva altuia, brokerul î?i lua comisioane din ambele p?r?i ?i se alegea ?i cu un client mul?umit.

Nu e un secret pentru nimeni c? marea majoritate a participan?ilor la „fenomenul” Forex î?i pierde banii. Efectul este garantat din cauza pove?tilor cu îmbog??irea rapid? ?i intui?iile de milioane care hr?nesc imagina?ia unor portofele mici spre medii. Iar cum Forexul înseamn? marj? ?i efect de levier – pariezi pe o anumit? varia?ie a cota?iilor depunând doar o mic? parte din valoarea pariului dar suportând apoi oscila?iile de pre? ca ?i când ai fi invesit întreaga sum? – cei mai mul?i se cura?? pentru c? p?streaz? un raport prea optimist între marja/garan?ia depus? ?i principalul p?strat pentru acoperirea oscila?iilor nefavorabile (cei care câ?tig?, juc?tori mari sau fonduri de investi?ii, risc? doar o mic? parte din principal pe care o blocheaz? ca marj?, suport? oscila?iile de pre? din acesta ?i încaseaz? periodic câ?tigurile, cu atât mai mult cu cât oscila?iile valutelor, ac?iunilor, mafurilor pe care pariaz? are o amplitudine mai mic?).

Or, grosul p?gubi?ilor care sunt ag??a?i de brokerii Forex prin telefon habar n-au de economie, finan?e, ?i probabilit??i. Viseaz? s? trag? marele loz, fac câteva pariuri ?i invariabil î?i pierd to?i banii ?i se pot consider? noroco?i dac? n-au devenit dependen?i în timpul ?sta, în timp ce brokerii încaseaz? comisioanele de la to?i juc?torii ?i au tot interesul s?-i determine s? tranzac?ioneze excesiv pentru c? în acest fel încas?rile lor cresc. Am auzit de persoane care ?i-au pierdut banii nu pentru c? se expuseser? exagerat pe un anumit produs ci pentru c? încercaser? s? cumpere ?i s? vând? repetat la recomand?rile brokerilor ?i dup? 5-6 pa?i în care tot vânaser? marea lovitur? descopereau c? au r?mas f?r? fonduri acestea fiind tocate de comisioane.

De ce au mereu clien?i brokerii Forex? Pentru c? ofer? promisiunea unor câ?tiguri rapide, cu perpectiva multiplic?rii capitalului ini?ial f?r? s? insiste prea mult pe riscuri. Pentru c? între?in iluzia competen?ei ?i a unor ponturi de investi?ii pe care doar ei le-ar de?ine (este evident fals, altfel n-ar mai fi doar intermediari). ?i, nu în ultimul rând, pentru c? profit? de o legisla?ie mult prea permisiv? care face ca orice firmuli?? obscur? dintr-un paradis fiscal s? ob?in? dreptul de a intra pe pia?? local? în baza unei simple cereri la ASF. WBS Holding de pild?, compania prin care Cristian Sima ?i-a spoliat clien?ii români, unii dintre ei cu preten?ii în zona financiar? (Daniel D?ianu), era înregistrat? în Insulele Virgine. Apropo, nu s-a mai auzit nimic de la DNA în respectiva cauza de?i individul e foarte activ pe Facebook iar relativ recent a fost filmat de paparazzi într-o vizit? scurt? prin ?ar?….

Feldene Online
Buy Toradol
Buy Zanaflex Online
Buy Emla without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter