Mul?i tr?iesc cu impresia c? odat? cu atingerea unor minime succesive pentru indicatorul Robor – indicele de referin?? pentru calculul dobânzii la împrumuturile în lei – vor curge oportunit??ile pentru…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Dobânzile la credite n-au aflat că suntem în deflaţie

Dobânzile la credite n-au aflat că suntem în deflaţie

Mul?i tr?iesc cu impresia c? odat? cu atingerea unor minime succesive pentru indicatorul Robor – indicele de referin?? pentru calculul dobânzii la împrumuturile în lei – vor curge oportunit??ile pentru cei care mai cocheteaz? cu ideea unui credit. De fapt, sc?derea dobânzilor la credite este mult mai anemic? decât topirea randamentului la economiile în lei, dup? cum ve?i vedea mai jos.

Am comparat cele mai avantajoase împrumuturi în lei în oglind? cu cele mai bune dobânzi bancare la depozitele la termen iar a?tept?rile erau c? diferen?ele dintre ele s? nu fie semnificative într-o perioad? în care BNR arunc? lei din elicopter înspre b?nci. Ei bine, fals.

Cel mai mic DAE la un credit de nevoi personale de 10.000 lei pe 5 ani îl g?sim la Ideea Bank (7,5%),  urmat? de Banca Româneasc? (8,2%) ?i de Alpha Bank (8,5%) cu o prima de 6-7% peste nivelul Robor. Mai la finalul clasamentului g?sim Robor plus 11-12% ceea ce este absolut descurajant pentru orice amator de noi împrumuturi care a înv??at ceva din criza finaciar? dintre anii 2009-2012.

Care sunt îns? cele mai bune dobânzi de economisire? Între 1,2% ?i 2,3% pe an, la scaden?ele cuprinse între 3 luni ?i 12 luni. Multe b?nci ofer? chiar sub 1% celor care economisesc cu scaden?e scurte, „câ?tig” din care ar trebui sc?zute ulterior impozitul datorat statului (16% din dobând?) ?i comisioanele b?ncii (administrarea contului curent, eliberarea extraselor, retragerile de numerar, etc). De exemplu, un depozit pe 3 luni la CEC este remunerat cu 0,5% pentru ca la 12 luni banca de stat s? urce ?tacheta pân? la…1,1% pe an.

Dac? dobânzile mici la depozite se pot scuza cu defla?ia pe care o traverseaz? economia (-0,67% a fost infla?ia între noiembrie 2015 ?i noiembrie 2016), marjele nesim?ite pe care le p?streaz? b?ncile la creditare nu au nicio acoperire rezonabil?. Resursele le sunt oferite la discre?ie ?i la costuri modice (la dobânda de politic? monetar?, adic? 1,75% pe an) de c?tre Banca Central?, economia e pe cre?tere, riscul de ?ar? nu poate fi invocat cu inima împ?cat? când banii le vin de la BNR. Atunci?

Singura explica?ie care st? în picioare, al?turi de proverbiala l?comie a bancherilor autohtoni, este dorin?a de a amortiza efectele legilor pe care le-au contestat în ultima vreme (darea în plat?, conversia împrumuturilor în franci elve?ieni, legea falimentului personal) astfel încât cartelul bancar ac?ioneaz? cât se poate de unitar când vine vorba de o posibil? reducere a costurilor la noile împrumuturi. Când îns? apare garan?ia statului ?i o ipotec? executabil?, bancherii devin brusc maleabili ?i a?a apare DAE de sub 4% la împrumuturile Prima Cas?.

Ca ?i în 2008, bancherii risc? îns? s?-?i dea singuri peste mâini men?inând dobânzile foarte sus în special la împrumuturile cu scaden?e mai scurte, asta deoarece a?a cum a sc?zut Roborul poate s? ?i urce. Or, cine a luat un credit de nevoi personale cu DAE de peste 13-14% la o valoare Robor sub 1% (0,9% în prezent), ar putea s? dea din col? în col? dac? Roborul trece de 5% (rata i-ar s?ri cu 30-40%). Ce s? mai spunem de „ferici?ii” posesori ai unor împrumuturi „Prima Cas?” care au o dobând? cu numai 2% peste nivelul Robor, iar la o cre?terea cu 3% a indicatorului î?i v?d dublat? rata?

 

Tizanidine Online
Buy Toradol Online
Topamax
Buy Celebrex without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter