Mi-a s?rit în ochi o postare pe Facebook care con?inea o captur? dintr-o reclam? la cardurile de credit BRD (vezi aici). „Zero comision de acordare înseamn? zero griji ca s?…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Cât de onest fac băncile reclamă?

Cât de onest fac băncile reclamă?

Mi-a s?rit în ochi o postare pe Facebook care con?inea o captur? dintr-o reclam? la cardurile de credit BRD (vezi aici). „Zero comision de acordare înseamn? zero griji ca s? faci tot ce-?i place ?ie”. În primul rând, la comisionul de acordare s-a renun?at ?i în cazul creditelor standard. Pl?te?ti eventual un comision de analiz? a dosarului. Apoi, la cardurile de credit nici n-a existat vreodat? a?a ceva, aveam destule comisioane de administrare ?i emitere…Dar, cine nu ?tie, se bucur? c?, iat?, a mai primit un avantaj.

Similar în cazul creditelor de consum „pe repede înainte”acordate de ING „f?r? adeverin??”-realitatea din teren arat? diferit de cea din reclame. Mai întâi, de?i este prezentat c? un mare avantaj, faptul c? se renun?? la adeverin?a de venituri eliberat? de angajator presupune asumarea unor riscuri suplimentare în cazul în care ajungi la un moment dat în incapacitate de plat?. Dac? ai venituri ?i se poate re?ine din acestea în contul ratelor nepl?tite dar dac? nu mai ai niciun venit dar dispui de o proprietate, nimeni nu-?i garanteaz? c? nu vei fi executat silit de?i e?ti posesorul a unui banal credit de nevoi personale f?r? ipotec?.Iar banca afl? în urm? acordului de consultare a bazelor de date ANAF, pe care îl oferi bucuros ca s? scapi de banala adeverin?? de la angajator, care este situa?ia veniturilor dar ?i a propriet??ilor de?inute de tine. Apoi, ?i acest „pe repede înainte”, acordarea împrumutului „pe loc, f?r? alte acte” con?ine un mic asterisc. Dac? vei merge în josul paginii care g?zduie?te reclama ING vei afla c? „f?r? acte” este vlabil doar în cazul veniturilor din salarii ?i pensii raportate la ANAF ?i c? „excep?ie fac situa?iile când creditul nu se poate acorda pe loc din motive independente de voin?a b?ncii sau când pentru acordarea creditului este necesar? prezentarea unor documente suplimentare”. Deci avem un împrumut f?r? acte, doar pe baza acordului de consultare a bazei de date ANAF, cu excep?ia situa?iilor când pentru acordarea împrumutului…e nevoie de documente suplimentare. Iar dac? mergi s? cercetezi personal o s? descoperi c? aceste situa?ii apar de exemplu când solicitantul are venituri pe drepturi de autor care vin neregulat, lucreaz? la anumite institu?ii de stat care nu au acorduri cu ANAF sau au acorduri mai speciale cu institu?ia în cauz?. De pild? la Ministerul Justi?iei (cum or sta lucrurile cu angaja?ii SRI, SIE, STS, etc ?i la ei se renun?? la adeverin?e?)

Tot la ING avem o ofert? de portare a salariului dac? nu-?i mai place brusc banca stabilit? de ?efi când au încheiat contractele de eliberare a cardurilor pentru angaja?i. „Prin Op?iunea „ING Porteaz?-?i banii” nu trebuie s?-i ceri voie ?efului sau doamnei de la financiar ca s? prime?ti salariul la ING. Po?i face singur-singurel transferul, f?r? permisiunea lor. Tu hot?r??ti!”. Opera?iunea presupune un transfer lunar din contul în care prime?ti banii la banca aleas? de angajator în contul ING unde e?ti tentat cu lipsa oric?ror comisioane (de transfer, de administrare, de retragere numerar), transfer aranjat din Home Bank, serviciul de internet banking al ING, urmând s? pl?te?ti în continuare comisioanele de administrare pentru contul curent ?i cardul de salariu la banca aleas? de angajator. De ce ai face asta? Aparent pentru a beneficia de comisioanele zero de transfer bancar prin internet banking sau multimatele ING sau pentru retragerile f?r? costuri la bancomatele b?ncii. Numai c? re?eaua de bancomate ING nu este foarte extins? iar dac? faci impruden?a s? consul?i soldul la alt? banc? (comision 2,5 lei) sau s? retragi bani din alt? re?ea (comision minim 5 lei) costurile nu mai sunt deloc neglijabile, mai ales dac? repe?i figura de mai multe ori pe lun?.

 

Adresa linkuri:

PRACTIC? COMERCIAL? ÎN?EL?TOARE- Studiu de caz BRD ZERO comision acordare card de credit

ING – credit-personal

 

Buy Imitrex
Buy Norflex Online
Arcoxia
Buy Robaxin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter