Scandalul ANRP/drepturi litigioase nu s-a stins înc?, schema prin care samsarii ac?iunilor Fondului Proprietatea colectau titluri pe nimic din pia?a neagr? pentru a le vinde apoi investitorilor str?ini înainte de…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
O nouă versiune a profitorilor drepturilor de proprietate

O nouă versiune a profitorilor drepturilor de proprietate

Scandalul ANRP/drepturi litigioase nu s-a stins înc?, schema prin care samsarii ac?iunilor Fondului Proprietatea colectau titluri pe nimic din pia?a neagr? pentru a le vinde apoi investitorilor str?ini înainte de listarea fondului e binecunoscut? ?i iat? c? apare, la vedere, alt? g?selni?? pentru cei ce vâneaz? noile puncte de desp?gubire ANRP.

E vorba de un fond de investi?ii, Alpha Quest, care se promoveaz? pe Hotnews ca vehicol de transparentizare a pie?ei negre a punctelor de desp?gubire (pentru imobilele ce nu pot fi restituite se acord? puncte, fiecare punct are valoarea nominal? de un leu). ?i cum se face aceast? transparentizare? Prin oferirea la vedere a jum?tate din valoarea nominal?, adic? 0,5 lei/punct. Asta pentru a profit? de cei care n-ar dori sau n-ar putea s? a?tepte 5 ani pentru a primi toat? suma (Guvernul acord? maxim 20% din bani pe an).

Iat? un model de ra?ionament din advertorialul de pe Hotnews. „De?i teoretic de?in?torii de puncte ANRP ar putea s? î?i primeasc? integral banii în 5 ani (20% pe an), realistic vorbind acest lucru este pu?in probabil având în vedere c? restituirile trebuie s? fie prinse în bugetul de stat anual, neexistând nicio garan?ie c? Guvernul î?i va „permite” în fiecare an s? fac? restituirile”. O garan?ie ar trebui s? existe totu?i pe undeva de vreme ce investitorii din Malta s-au gândit s? bage ni?te bani, nu? Iar dac? Guvernul întârzie s? le dea banii, poate e încurajat cu vreun proces, a?a cum ?i Raiffesen Bank amenin?a la un moment dat…

Alte avantaje: „punctele se tranzac?ioneaz? legal ?i sigur”. „Aceste puncte se vând prin tranzac?ii notariale la discount-uri de circa 60-80% fa?? de valoarea nominal?” spune Alpha Quest în mesajul s?u c?tre de?in?torii de puncte. Nu se dau exemple dar a? vrea s? v?d ?i eu un proprietar care vinde cu discount de 80%, adic? la 20% din bani, de vreme ce 20% poate ob?ine pe an de la stat. De ce iei 20% pe loc, când ai putea s? iei 20% pe an dac? a?tep?i? Altfel, ?i prin notariat tot legal se face schimbul…

Apoi, „se înl?tur? riscul de pre?uri disciminatoare ?i negocieri la col? de strad?. Pân? acum, în pia?? se aruncau pre?uri diferen?iate în func?ie de cantitate, puterea de negocire a fiec?rui de?in?tor sau în func?ie chiar de localitatea de unde proveneau. Prin publicarea unui pre? standard, vânz?torii au posibilitatea de valorificare printr-un proces de tranzac?ionare f?r? echivoc”. Deci un pre? la jum?tate fa?? de valoarea real? nu este unul „discriminatoriu” iar faptul c? nu mai negociezi la col? de strad? ar trebui s? te fac? s? cedezi cu inima u?oar? jum?tate din valoarea real?…

Totu?i, parc? am mai v?zut pe undeva investitorii Alpha Quest. „Experien?? echipei Alpha Quest în domeniul restituirilor s-a cl?dit în perioada în care am creat un certificat de tip warrant cu suport ac?iuni Fondul Proprietatea (listat în Viena), care a transparentizat tranzac?iile cu ac?iuni ?i a impulsionat listarea Fondului la BVB”. Deci dup? ce au mai profitat odat? de pre?urile de nimic care se ofereau oamenilor dispera?i pe fondul amân?rii deciziei de a lista FP la burs?, acum aceea?i investitori grijulii ar vrea s? ne scape de jum?tate din valoarea punctelor de desp?gubire cu acela?i aer c? ne fac un bine…P?i, ia uita?i ce bine v-au f?cut, mai ales celor care a?i vândut la 20-30% din valoarea ac?iunile Fondului Proprietatea când nu erau listate iar acum sunt la aproape 90% din valoarea nominal? ?i asta dup? ani buni cu dividende sub form? de distribuiri din capitalul social c?tre investitori (acum românii nu mai sunt decât o prezen?? decorativ? la FP)…

Cafergot Online
Buy Motrin
Indometacin
Buy Celebrex without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter