În ianuarie România liber? public? un articol din care rezulta c? într-un volum din 2009 guvernatorul BNR a preluat aproape integral, f?r? a men?iona explicit acest lucru, 180 de pagini…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Autoplagiatul lui Isărescu: dacă nu e furt de la alt autor, nu cumva e furt de la cititor?

Autoplagiatul lui Isărescu: dacă nu e furt de la alt autor, nu cumva e furt de la cititor?

În ianuarie România liber? public? un articol din care rezulta c? într-un volum din 2009 guvernatorul BNR a preluat aproape integral, f?r? a men?iona explicit acest lucru, 180 de pagini din trei lucr?ri pe care le publicase în anii anteriori. Mai exact, e vorba de „Contribu?ii teoretice ?i practice în domeniul politicilor monetare ?i bancare” ap?rut? în anul 2009, la Editura Academiei Române iar dup? examinarea sa pagin? cu pagin? (sunt 518 în total) jurnalistul Sorin Semeniuc pretinde c? aproape o treime din volum reia, aproape integral, pagini din cele trei volume ale unei c?r?i scrise anterior de Mugur Is?rescu-„Reflec?ii economice”, tip?rit? în 2001 (volumul I), 2003 (volumul II) ?i 2006 (volumul III) la Editura Expert. România liber? îl acuz? pe Guvernator de autoplagiat ?i înc?lcarea eticii academice iar comunicarea din BNR, sub semn?tura consilierului Adrian Vasilescu, încearc? s? demonteze aceste acuza?ii o lun? mai târziu, în articolul din 22 februarie de pe opiniibnr.ro  „Autoplagiatul. Când ?i în ce împrejur?ri sunt înc?lcate legea ori etica academic?-Studiu de caz:acuza?iile absurde din ziarul România liber? aduse Guvernatorului BNR (probabil din eroare) pe marginea unei c?r?i pe care a publicat-o”.

Pe scurt, f?r? s? nege existen?a celor 180 de pagini identice, Vasilescu vrea s? demonstreze c? Is?rescu n-ar fi înc?lcat de fapt legea 206 din 2004 ce incrimineaz? autoplagiatul ?i promite s? aduc? într-un articol viitor ?i p?rerea exper?ilor în drept în contrapondere cu cea a „morali?tilor” consulta?i de ziarul România liber?. De aici ?i trimiterea la acuzele „absurde” aduse la adresa lui Is?rescu „probabil din eroare” din titlul articolului lui Adrian Vasilescu (subtext-morali?tii nu sunt exper?i în drept ?i pot lansa teorii absurde). Mai r?mâne acuza înc?lc?rii eticii academice iar Adrian Vasilescu citeaz? în sprijinul sp?l?rii reputa?iei ?efului s?u dintr-o opinie semnat? de Adrian Chiachir pe site-ul dcnews.ro din care afl?m c? „e o tâmpenie chestia cu autoplagiatul”. Asta pentru c? George C?linescu în Istoria Literaturii ?i-a trecut zeci de cronici din „Adev?rul Literar” sau din alte reviste, Nicolae Manolescu la fel. Ar fi o practic? destul de curent?, „cel pu?in în literatur?” zice Ciachir. Finalul rezum? destul de bine întreag? opinie „Când iei de la tine nu e niciun furt. Ai dreptul ?sta ?i po?i s? faci ce vrei. A fost o schi?? ?i a devenit o nuvel?. O povestire pe care autorul ?i-a dezvoltat-o în roman. De pild?, cazul lui Petru Dumitriu – a început cu ”Bijuterii de familie” ?i a devenit trilogia ”Cronic? de familie”. E o inep?ie, v-am spus.”

L?sând la o parte faptul c? Is?rescu n-a publicat in?ial o nuvel? dezvoltat? ulterior în roman, chiar ?i mergând pe premisa c? autoplagiatul nu e un furt de la alt autor tot pic?m în dilema dac? autoplagiatul nu e totu?i un furt de la cititorul-cump?r?tor? Po?i vinde o marf? de dou? ori, ambalat? absolut la fel,  cu senin?tate deplin?? Dac? eu a? fi cump?rat lucrarea de peste 500 de pagini din 2009 (apropo, imposibil de g?sit azi la marii retaileri de c?r?i, Elefant ?i Libris n-o listeaz?), a? fi considerat incorect? reproducerea integral? a 180 de pagini dintr-o lucrare anterioar?. Dac? tot e lucrare de sintez?, a?a cum pretinde autorul, de ce n-a rezumat cele 180 de pagini astfel încât s? ocupe mai pu?in spa?iu ?i s? cânt?reasc? mai u?or la pre?? Pentru c?, de?i sunt convins c? respectiv? lucrare e plin? de mostre de în?elepciune monetar? ?i experien?e palpitante de via?? financiar-contabil?, sunt la fel de convins c? pre?ul unei c?r?i depinde ?i de cantitatea de hârtie pe are o încorporeaz?. Iar eu a? fi pl?tit ceva mai mult pe respectiv? lucrare prin reproducerea integral? a atâtor pagini în locul unui rezumat absolut normal în condi?iile date.S? nu mai pomenesc ?i de timpul necesar parcurgerii lor, convertibil tot în bani, ca s? vorbesc pe limba Guvernatorului. Iar dac? a? fi cump?r?torul ambelor lucr?ri atunci sup?rarea mea ar fi chiar mai mare ?i a? putea pretinde s?-mi fie restituit 30% din pre?ul lucr?rii mai recente, eventual cu autograf cu scuze ?i autocritic? de la autor. Pentru c? posesorul ambelor crea?ii isaresciene nu cred c? are vreun motiv s? fie foarte încântat de cele 180 de pagini pe care le-ar poseda în dublu exemplar…Asta dac? nu cumva e colec?ionar al perlelor de în?elepciune emise de Guvernator ?i le adun? fie ?i în dublu exemplar în ideea c? le va putea schimba la un moment dat cu alt colec?ionar de ziceri adânci din financereza st?pânit? la fel de bine ca Mugur Is?rescu.

Tizanidine Online
Buy Cafergot
Buy Arcoxia Online
Buy Emla without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter