Glitch este, în argoul internau?ilor ?i al jocurilor pe calculator, o problem? de soft care genereaz? consecin?e nea?teptate în sistem. Glitch este o eroare de scurt? durat? a sistemului care,…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Ultima Forsan

Ultima Forsan

Glitch este, în argoul internau?ilor ?i al jocurilor pe calculator, o problem? de soft care genereaz? consecin?e nea?teptate în sistem. Glitch este o eroare de scurt? durat? a sistemului care, în mod surprinz?tor ?i inexplicabil, face ca sistemul însu?i s? fie afectat. Spre exemplu, glitch-ul poate face sistemul s? “clipeasc?”, s? î?i piard? claritatea ?i acuitatea, s? permit? transgresarea regulilor ?i penetrarea zidurilor virutale etc., sau poate chiar s?-l fac? s? “cad?” temporar.

Glitch este par?ial diferit de bug (=gândac), fiind, practic, incognoscibil ?i, în plus, fiind nedetectabil prin mijloace obi?nuite. La modul general, când ceva evolueaz? gre?it ?i nu î?i po?i da seama cum ?i de ce, îl nume?ti glitch. În schimb, bug-ul este o eroare de proiectare care poate fi detectat? ?i care poate fi corectat?, relativ u?or, chiar de sistem, prin func?ia troubleshootting.

Interesant este c? aceste erori impredictibile pot s? fie ?i inten?ionate. Sistemului i se pot implanta glitch-uri. Utilizatori experimenta?i ai sistemului, de asemenea, pot “sim?i” sau detecta glitch-ul. Practica se nume?te glitching ?i este utilizat? de juc?tori experimenta?i pentru a ob?ine avantaje nu prea oneste, mai ales contra celor care nu sunt foarte acomoda?i cu acest tip de erori. Prin glitching juc?torul respectiv devine over-powered. El poate s? treac? de obstacole care, altfel, ar fi de netrecut sau poate s? acceseze niveluri superioare ale jocului, f?r? a fi nevoit s? epuizeze nivelurile inferioare. Este ca ?i când, în jocurile sportive, unii competitori s-ar dopa.

Dac? în cazul realit??ilor virtuale cu care ne delect?m (sau ne chinuim) pe internet, al paginilor de socializare care ne înghit 3-4 ore pe zi din existen?a noastr? trait? cu sufletul la gur? din lips? de timp ?i al jocurilor pe calculator, acest glitch ?i practicarea sa neonest? pot fi tratate ca ni?te simple irita?ii pasagere, în cazul marilor sisteme de infrastructur? sau al marilor afaceri, un glitch sau o serie de astfel de evenimente pot produce mari pagube. Spre exemplu, glitching-ul bancar (practica în?el?toare utilizat? de “juc?torul” transformat din bancher în bankster) poate s? asigure câteva succese pasagere, dar pe termen mediu ?i lung este fatal, întrucât un client ruinat de însel?toriile ?i superputerile banksterului înseamn? 10 cuno?tinte ale acestuia care vor ajunge s? deteste ?i, deci, s? evite sistemul bancar.

Exist? ?i o parte pozitiv?, interesant? a pove?tii glitch-ului. O resetare a sistemului sau chiar o simpl? re-ini?ializare a sa poate face ca glitch-ul s? dispar? ?i, mai mult decât atât, poate s? repare ?i s? cura?e în mod nea?teptat întregul sistem, ceea ce pare s? fac? din glitch un fel de vaccin care, prin apari?ia sa meteoric?, tocmai ce a imunizat sistemul. Condi?ia care se cere îndeplinit? este ca sistemul s? fie oprit o vreme. Ca s? renasc?, mai puternic ?i mai s?n?tos, sistemul trebuie, mai întâi, s? moar? pu?in.

Am v?zut un interesant film de desene animate în care apare un glitch. Filmul se nume?te Wreck-It-Ralph (Ralf-Stric?-Tot) ?i este despre personajele din vechile jocuri electronice de acum 25 de ani, unele dintre ele fiind dep??ite, dar “luptându-se” s? r?mân? în via?? ?i r?mânând în aten?ia juc?torilor. Personajul Vanellope von Schweetz este un glitch care în poveste apare, initial, ca o eroare de sistem (introdus? inten?ionat de un alt personaj), care este proscris? în lumea celorlalte personaje, dar care este, la final, “reparat?” prin insisten?a ?i abnega?ia lui Ralf, dovedind nu numai c? era un personaj – vedet? al jocului Sugar Rush, ci ?i c? era cheia reset?rii întregului sistem.

Cam a?a ceva au fost pentru sistemul bancar acei consumatori revolta?i contra b?ncilor abuzive ?i în?el?toare. Ni?te glitch-uri. Erori benefice ale sistemului. Vaccinurile care au facut ca, în curând, sistemul financiar-bancar s? fie resetat. Banksterii trebuie s? înteleag? c? sfâr?itul le este mai aproape decât î?i imagineaz? (Ultima Forsan).

Mobic Online
Buy Feldene
Buy Tylenol Online
Buy Motrin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter