Demersul investi?ional ?i rezultatul poate fi într-una din urm?toarele situa?ii (“Winning decisions” de E. Russo si P.J.H. Schoemaker): demers prost, rezultat prost: justi?ie poetic?; demers bun, rezultat prost: rateu; demers…