Ultima escrocherie este relatat? pe larg în ziarul Bursa – pove?ti frumoase spuse prin call center, îndrum?ri „profesioniste” oferite apoi de „consultan?ii de investi?ii” iar dup? virarea sumelor pentru viitoarele…

Peste tentativele privind nominalizarea viitorului premier au plutit amenin??rile de securitate ?i leg?turile cu serviciile speciale semn c? acestea (serviciile) încep s?-?i rateze voca?ia nemaifiind nici foarte secrete nici foarte…