Oamenii, ca persoane, sunt f?cu?i, a?a cum st? scris în Genez?, dup? chipul ?i asem?narea lui Dumnezeu[1]. Din momentul în care omul a putut spune “eu sunt cel ce sunt”,…

“Lumeee, lumeeee! Vine circuuuul! Dresur? special?, efecte pirotehnice, arti?ti nemaipomeni?i, numere unice, cum nu a?i mai v?zut! Accesul publicului interzis!” Probabil a?a ar fi trebuit s? sune anun?ul de prezentare…

Glitch este, în argoul internau?ilor ?i al jocurilor pe calculator, o problem? de soft care genereaz? consecin?e nea?teptate în sistem. Glitch este o eroare de scurt? durat? a sistemului care,…

Înc? o companie cu imagine bun? la burs?, recomand?ri de investi?ie ?i p?reri elogioase ale brokerilor, plus speciali?ti de vaz? în finan?e ?i business coopta?i în consiliile de administra?ie, e…