Incursiune în lumea fascinantă a serviciilor de proastă calitate.
O cunoștintă apropiată m-a rugat să-i ofer consiliere într-o problemă aparent minoră: o reclamație transmisă …

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Despărțirea de iluzii…

Despărțirea de iluzii…

Incursiune în lumea fascinant? a serviciilor de proast? calitate.

O cuno?tint? apropiat? m-a rugat s?-i ofer consiliere într-o problem? aparent minor?: o reclama?ie transmis? prin viu grai unui fost consilier preziden?ial. Mi-am imaginat c? dorin?a sa nu are sor?i de izbând? influen?at de teama exacerbat? în aceste vremuri c? orice solicitare adresat? unei persoane de decizie poate c?p?ta forma unui beneficiu nemeritat. M-am în?elat! Contextul pare prielnic: consumator de produse de vinifica?ie, cuno?tin?a mea dorea s? ?tie cum poate s?-i transmit? stimabilului produc?tor c? vinul s?u, vândut într-un loc circulat din Capital?, este acru, bun de aruncat la canal. Mi-am dat seama c? „interven?ia” cap?t? forma unei dojeni verbale. Mai apoi, îns?, m-am întrebat ce ar fi putut face un om obi?nuit care se confrunt? cu o astfel de situa?ie, aparent banal?, dac? ar fi victima unei pagube financiare care îi pune în pericol ?i s?n?tatea? S? p?streze o prob? din licoarea f?r? calitate, s? depun? un memoriu ?i s? a?tepte pân? la infinit un r?spuns de la ANPC. Aici se opre?te de obicei povestea unui cet??ean agresat de micii, marii ?i gigan?ii produc?tori sau retaileri ai societ??ii de consum.

Mul?i cedeaz? în aceast? lupt?. Al?ii, cei ca noi, caut? forme ?i metode de exprimare provocatoare, ajuta?i de notorietate sau de predispozi?ia pentru respectarea legii.

S? începem, a?adar, seria “dezv?luirilor”.

Locul inspectat: litoralul românesc.

Orice sta?iune vizitat? este un focar de risc alimentar ?i de disconfort vizual sau psihic. La cafeneaua Efendi din Neptun te a?ezi la o mas? din cele multe neocupate ?i a?tep?i un chelner care nu mai vine. Când apare uit? de ce este acolo. Te rogi s? prime?ti un meniu ?i îl prime?ti dup? minute de a?teptare. Apoi consta?i c? lipsesc de la vânzare anumite produse. Dup? 20 de minute ai de ales, pleci sau r?mâi la cheremul proprietarului. Eu am ales s? p?r?sesc incinta.

La terasa de peste drum cer o limonad? ?i o por?ie de papana?i. Sunt anun?at cu regret c? din cauza meciului de fotbal la care au asistat mai mul?i clien?i pot ob?ine doar limonada – un pahar cu ap? ?i o l?mâie stoars?. Coinciden?? sau nu, curentul se întrerupe ?i plata se face contra unor chitan?e scrise de mân?. Re?eta meciului s-a întors împotriva lor: au de completat zeci de hârtiu?e cu note de plat?.

Nu am pierdut nicio zi pe plaja celebrei sta?iuni. Neîngrijit?, f?r? facilit??i, f?r? beach baruri. În schimb, Olimp, fosta sta?iune de lux a comunismului românesc nu merit? nici m?car atâta aten?ie. Este o relicv? bine conservat? a s?r?ciei ?i a prostului gust. Singura atrac?ie pe care i-am g?sit-o este c? po?i retr?i printre cl?diri p?r?site ?i servicii mediocre atmosfera din anii 80.

La Costine?ti merit? s? v? pierde?i o zi de studiu antropologic. Este fauna uman? cea mai pestri?? din toat? România. Aici îi ve?i cunoa?te pe celebrii cocalari. ?i tot aici este monumentul ridicat în memoria tineretului de alt?dat?. Muzica r?sun? din orice tarab?, club sau bucat? de plaj?. Terasele aliniate pe marginile drumului principal sunt în?esate de oameni, îmbr?ca?i ?i dezbr?ca?i. Unii stau la mese, al?ii pe bordur?. Iar to?i m?nânc?. Resturile se arunc? pe jos sau într-o gr?mad? de gunoi ridicat? ad-hoc. Este un peisaj apocaliptic ?i o oaz? plin? de microbi ?i alte viet??i periculoase. Dac? v? plac jocurile video de genul Counter – Strike acesta este corespondentul în realitate al teritoriilor de eliberat prin interven?ii de urgen??. Nu rata?i o plimbare de sear? pe faleza sta?iunii. Dep??e?te orice închipuire. Înarma?i-v? spiritul pentru observa?ie cu muni?ie suplimentar?. Sunt atât de multe senza?iile de uimire încât la finalulul turului ve?i sim?i nevoia s? v? odihni?i mental. Tot ce nu este permis în materie de alimenta?ie public? ?i de aplicare a normelor de protec?ie a consumatorului poate fi întâlnit în Costine?ti. O fost? sta?iune a studen?ilor devenit? un teritoriu pentru experimente umane.

despartirea_de_iluzii_01

Despre Eforie Nord, singura impresie pregnant? care dispare cu greu din mintea oricui este blocarea traficului pe ambele ?osele ale ora?ului. Dup? decenii de dezvoltare a turismului pe litoral nimeni n-a g?sit o solu?ie pentru ocolirea unei sta?iuni sufocat? de ma?ini aflate în tranzit. De?i le este la îndemân? exemplul altora, poli?i?tii ?i edilii urbei se înc?p??âneaz? s? ignore calvarul turi?tilor. De aceea, sfatul meu pentru oamenii educa?i este s? evite deplas?rile în timpul zilei spre Constan?a. Sau, mai inteligent ar fi s? nu v? face?i sejurul din acest punct geografic înspre Mangalia.

Nu rata?i, totu?i, un drum la Vama Veche. Alt?dat? un loc de refugiu pentru libertinaj ?i evadare din cotidian, ast?zi, plaja plin? de corturi ?i rulote s-a emancipat! Cupluri cu copii, corporati?ti în costum de baie, hipsteri deghiza?i, rockeri izola?i ?i nudi?ti în minoritate î?i împart într-o simbioz? stranie locurile preferate ?i nisipul fin. Ah, s? nu uit de celebra cherhana. Reamenajat? pentru o clientel? ceva mai preten?ioas? ?i-a adaptat serviciile la aceasta. Anumite specialit??i, cele mai ieftine, dispar subit din meniu de la primele ore ale zilei, astfel încât clien?ii sunt obligati s? aleag? doar ce decide propietarul din captura zilei. O metod? ingenioas? de cre?tere a profitului pe seama turi?tilor infometa?i.

Am l?sat la final perla Litoralului românesc – Mamaia. Aici am avut câteva experien?e de neuitat. Fiind un loc bine reprezentat de investitori cunoscu?i din industria de servicii, preten?iile ar trebui s? fie pe m?sur?. De fapt, raportul este invers propor?ional. Cu cât este mai cunoscut în bran?? investitorul cu atât î?i permite mai multe abuzuri împotriva consumatorului.

Încerca?i experien?a unui sejur la hotelul Perla, care se laud? cu cea mai veche existen?? din sta?iune, dac? dori?i s? compara?i prezentul cu trecutul. Proprietarul a transformat cazarea oamenilor muncii din societatea multilateral dezvoltat? într-o pseudo-distrac?ie pentru oamenii respectabili ai muncii capitaliste.

despartirea_de_iluzii_03

Cu excep?ia recep?iei ?i a ascensoarelor (func?ioneaz? dou? din trei) primi?i în pachetul de cazare toate senza?iile unui hotel de 2 stele clasificat cu trei, aflat in custodia lan?ului hotelier Phoenicia. Pere?i prin care auzi conversa?iile vecinilor, apa care curge zgomotos prin instala?iile sanitare, bog??ia de decibeli din aparatele de cur??enie, la primele ore ale dimine?ii. Nu aveti internet, dar îl pl?ti?i. Pentru c? a?a scrie în oferta hotelului. Mobilierul este minimal ?i uzat. Sala de mese, servirea ?i meniul te poart? în fascinanta epoc? a priva?iunilor din vremea nomenclaturii comuniste. Iar pre?ul acestei experien?e este pe m?sura iluziilor. Cel mai comic (dac? n-ar fi abuziv) este felul discre?ionar prin care ?i se impune vânzarea produselor alimentare din incinta hotelului. La sosire, prime?ti ni?te cartona?e plastifiate care ?in loc de bonuri valorice. Cu ele “beneficiezi” obligatoriu de buc?t?ria tip cantin?. Dac? e?ti nesatisf?cut po?i s?-ti achizi?ionezi b?utur? de la bar. La pre? de lux. Pentru fanii jocului Monopoly o astfel de idee merit? exploatat?. Câte beri, sucuri sau cafele po?i consuma într-o zi? Sau, mai bine, faci o investi?ie la final de sejur ?i cumperi o lad? de bere?

despartirea_de_iluzii_02

Dac? ignori banii pierdu?i la Perla, o falez? lung? de câ?iva kilometri î?i st? la dispozi?ie. Evi?i f?r? remu?c?ri restaurantele, cantinele ?i buticarii nesiguri ?i ajungi în partea de nord. Acolo sunt localurile cu ?taif. Multe doar cu numele. Este uimitor cât de slabe sunt serviciile ?i calitatea ofertei din meniu la un restaurant precum Sago, de?inut de un maestru buc?tar. Probabil c? acesta ?i-a angajat personal sezonier din concuren?ii elimina?i la show-ul Masterchef unde este jurat. Paradoxal, la Sago lumea se înghesuie ca la circ. Dar singurul spectacol pentru care fraierii pl?tesc un pre? piperat este preg?tirea bucatelor în mijlocul restaurantului, printre clien?i.

Mi-am imaginat de câteva ori ce ar face un turist str?in în Mamaia. Unde ar lua masa, ce fel de atrac?ii îl conving s?-?i cheltuiasc? banii, cum reclam? un abuz? Sunt întreb?ri la care, înc?, n-am g?sit un r?spuns mul?umitor. Dar poate c? ANPC, ANT ?i ANAT sunt în posesia lor. Sper, totu?i, c? acestea nu se bazeaz? pe t?cerea turi?tilor speria?i sau pe tratamentul de urgen?? asigurat de farmaciile deschise peste tot.despartirea_de_iluzii_04

Este nedrept pentru turismul românesc s? nu promoveze Litoralul la adev?rata sa valoare! Eu l-a? încadra la turism de aventur?, un calificativ care exprim? mult mai fidel pericolele ?i riscurile prin care treci. ?i, probabil, c? ar trebui s? fim dezam?gi?i când aventura noastr? la malul M?rii Negre se încheie f?r? o enterocolit?, un deranjament stomacal, o în?el?ciune sau dispari?ia unui obiect de valoare. Abia atunci realizezi c? este mai bine s? te la?i surprins de necunoscut ?i s? nu porne?ti la drum cu idei preconcepute.

Litoralul este pentru to?i, pentru to?i cei care las? deoparte orice speran??.

Norflex Online
Buy Tizanidine
Buy Cafergot Online
Emla

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter