În urmă cu o săptămână, Comisia Europeană a publicat „Eurobarometrul” său periodic prin care măsoară la nivel statistic …

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Doamna cu pantofi albaștri. Încălțați invers

Doamna cu pantofi albaștri. Încălțați invers

Doamna cu pantofi alba?tri. Înc?l?a?i invers

În urm? cu o s?pt?mân?, Comisia European? a publicat „Eurobarometrul” s?u periodic prin care m?soar? la nivel statistic încrederea popula?iei în diverse institu?ii na?ionale. În c?dere liber?, încrederea românilor în justi?ie a ajuns la un aproape neverosimil 35%, în condi?iile în care institu?ii ce stârnesc în mod tradi?ional neîncrederea au procente mai mari (poli?ia are cot? de încredere de 50%) sau apropiate (24% are Guvernul).

Acum vreo lun?, o poveste despre o doamn? judec?tor cu pantofi alba?tri f?cea obi?nuitul rond al Facebook-ului, într-un involuntar exerci?iu de PR al laturii umane a judec?torului, aplecat asupra condi?iei ?i fiin?ei justi?iabilului din fa?a sa. CSM a discutat despre promovarea acelei pove?ti, transformând PR involuntar într-unul voluntar. În special în mediile juridice, ale oamenilor care ?tiu cam cum se desf??oar? un proces, povestea a p?rut precum o ploaie în Sahara, un lucru excep?ional care înlocuie?te normalul zilnic.

Normalul zilnic, sesizat de vreo 65% din popula?ie, este cea a doamnei judec?tor cu pantofii alba?trii înc?l?a?i cu stângu-n dreptul. Pentru omul care ajunge – voluntar sau nu – în fa?a unei instan?e de judecat? totul pare s? fie de-a-ndoaselea. De la faptul c? este citat la ora 8, iar procesul începe la ora 16, la faptul c? cel mai probabil o s? primeasc? o sentin?? din care nu o s? în?eleag? nimic, indiferent dac? a pierdut sau câ?tigat.

Suntem la început de campanie electoral? pentru alegerea unor noi membri ai CSM. Candida?ii ?i-au publicat proiectele de candidatur?. Niciunul dintre ele nu vorbe?te nimic despre justi?iabili, despre consumatorul serviciului public pe care onor instan?ele îl presteaz?. Toate proiectele pe care le-am citit vorbesc mai coerent sau nu despre tot felul de probleme, reale de altfel: lipsa grefierilor; prostiile de prin codurile de procedur?; deta??ri; statutul procurorilor etc. Nimeni nu spune c? problemele atinse acolo nu sunt unele importante, dar rolul CSM-ului nu este acela de a se asigura c? judec?torilor ?i procurilor le este cât mai bine posibil, c? magistra?ii vor câ?tiga cât mai bine ?i vor lucra cât mai pu?in etc. Rolul CSM-ului este s? se asigure c? sistemul este independent ?i c? furnizeaz? un serviciu public de calitate pentru cei care îl finan?eaz?.

Mai mul?i grefieri, mai mul?i judec?tori, s?li de judecat? mai mari, salarii mai mari etc., înseamn? mai mul?i bani din banii mei. Sunt de acord s? pl?tim din banii mei pentru asta, dac? vreau justi?ie de calitate, trebuie pentru cei care o produc s? aib? condi?iile necesare. Dar a? vrea ca, dac? tot ne facem planuri pe banii mei, s? se ia în calcul s? se fac? ?i o bud? decent? pe banii mei. A? prefera ca, în loc s? a?tept cu orele s? îmi vin? rândul de-a-mi auzi numele, s? muncesc ca s? produc ceva TVA din care s? finan??m sistemul. A? vrea ca, pe lâng? mai mul?i grefieri, s? fie angaja?i mai multe femei de serviciu ?i mai mul?i oameni la arhiv?, astfel încât s? nu mai fie program acolo doar 3 ore pe zi. Etc. etc. etc.

Faptul c? to?i, absolut to?i candida?ii la CSM, scriu despre necesitatea de a m?ri masiv num?rul grefierilor, dar niciunul, absolut niciunul, nu scrie despre necesitatea de a m?ri masiv num?rul oamenilor de la registratur? ?i de la arhive.Toate acestea indic? cu exactitate cât de mult este sistemul interesat de cel c?ruia îi livreaz? produsul. Deloc.

Sigur, e greu s? câ?tigi voturile colegilor dac? le spui c? înainte de a investi ni?te bani în salarii, poate ar trebui investit cu prioritate în ni?te co?uri de gunoi care s? fie puse pe holuri. Teoretic, acest fapt ar trebui compensat de c?tre reprezentan?ii societ??ii civile din CSM, care s? ne reprezinte pe noi, cei lipsi?i de aura magistraturii, în acest organ. Îns? cât timp pe ??tia îi desemneaz? Senatul, sunt reprezentan?i ai societ??ii civile cum sunt eu pop? franciscan.

Mi-e greu s? anticipez la cât va trebui s? coboare încrederea în justi?ie pentru ca ceva esen?ial din acest punct de vedere s? se schimbe. Îns?, ca s? parafrazez un controversat euro-parlamentar, în curând o s? ajungem în punctul în care oamenii or s? intre în instan?e ?i vor spânzura pe toat? lumea.

?i vor avea dreptate.

Maxalt Online
Buy Indometacin
Buy Toradol Online
Buy Robaxin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter