DGP – AM pentru POPAM anun?? deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul Programului Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime Direc?ia General? de Pescuit – Autoritatea de Management pentru…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
MADR – Sesiune deschisă pentru proiecte pescuit și afaceri maritime

MADR – Sesiune deschisă pentru proiecte pescuit și afaceri maritime

DGP – AM pentru POPAM anun?? deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul Programului Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime

Direc?ia General? de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime (DGP-AMPOPAM) anun?? lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor pentru urm?toarele m?suri:

  • M?sura I.6 – Diversificarea veniturilor ?i noi forme de venit;
  • M?sura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licita?ii ?i ad?posturi – Investi?iile menite s? îmbun?t??easc? infrastructura porturilor de pescuit ?i a halelor de licita?ii sau a locurilor de debarcare, investi?iile pentru construirea sau modernizarea ad?posturilor pentru îmbun?t??irea siguran?ei pescarilor, inclusiv investi?iile în instala?iile de colectare a de?eurilor ?i a de?eurilor marine;
  • M?sura II.2 – Investi?ii productive în acvacultur?;
  • M?sura II.10 – Acvacultura care furnizeaz? servicii de mediu (NATURA 2000);
  • M?sura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare local? plasate sub responsabilitatea comunit??ii (inclusiv costuri de func?ionare ?i animare) – Selectarea Grupurilor de ac?iune local? pentru pescuit (FLAG-uri);
  • M?sura IV.4 – Prelucrarea produselor pesc?re?ti ?i de acvacultur?;

Solicitan?ii eligibili pot depune cereri de finan?are pentru m?surile I.6, I.23, II.2, II.10 ?i IV.4 în perioada 08.08.2016 -07.10.2016 iar pentru m?sura III.2 în perioada 05.08.2016 – 17.10.2016.

?tire integral?:
http://www.madr.ro/comunicare/3284-directia-generala-de-pescuit-autoritatea-de-management-pentru-popam-anunta-deschiderea-sesiunilor-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-programului-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime.html

Sursa: madr.ro

Buy Mobic
Buy Feldene Online
Tizanidine
Buy Aceclofenac without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter