DGP – AM pentru POPAM anunță deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru…

MADR – Sesiune deschisă pentru proiecte pescuit și afaceri maritime

MADR – Sesiune deschisă pentru proiecte pescuit și afaceri maritime

DGP – AM pentru POPAM anunță deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DGP-AMPOPAM) anunță lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri:

  • Măsura I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit;
  • Măsura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi – Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine;
  • Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură;
  • Măsura II.10 – Acvacultura care furnizează servicii de mediu (NATURA 2000);
  • Măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) – Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri);
  • Măsura IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură;

Solicitanții eligibili pot depune cereri de finanțare pentru măsurile I.6, I.23, II.2, II.10 şi IV.4 în perioada 08.08.2016 -07.10.2016 iar pentru măsura III.2 în perioada 05.08.2016 – 17.10.2016.

Știre integrală:
http://www.madr.ro/comunicare/3284-directia-generala-de-pescuit-autoritatea-de-management-pentru-popam-anunta-deschiderea-sesiunilor-de-depunere-a-proiectelor-in-cadrul-programului-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime.html

Sursa: madr.ro