Autor: Diana Gamulescu, Vicepresedinte Asociatia Unu si Unu si  av. Mirela Piperea (Partener Piperea si Asociatii) Acest articol relateaz? trista realitate a multor familii din Romania care se confrunt? cu…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Îi salvam, dar nu pe toți

Îi salvam, dar nu pe toți

Autor: Diana Gamulescu, Vicepresedinte Asociatia Unu si Unu si  av. Mirela Piperea (Partener Piperea si Asociatii)

Acest articol relateaz? trista realitate a multor familii din Romania care se confrunt? cu na?terea unui copil prematur a c?rui via?? depinde de administrarea unui vaccin pe care institu?iile statului nu în?eleg s? îl asigure. Este vorba despre vaccinul anticorpi contra VSR în valoare de 12.500 de ron.

Din cauza multor factori, precum, inexisten?a vaccinului în spitale sau la singura companie farmaceutic? din ?ar? de la care poate fi achizi?ionat doar la comand?, nep?sarea institu?iilor statului, pre?ul vaccinului, mul?i copii n?scu?i prematur nu au nicio ?ans? la via??, de?i p?rin?ii acestor copii, bunicii lor, str?mo?ii lor, au muncit ?i au contribuit toat? via?a la bugetul de stat, astfel încât aceste institu?ii s? asigure s?n?tatea, educa?ia, siguran?a, pensia etc. Cu toate acestea, respectivele institu?ii nu asigur? nici m?car dreptul la via??! Îns?, se asigur? c? încaseaz? contribu?iile prin orice mijloc posibil. Mai jos ve?i lectura câteva mesaje transmise Asocia?iei Unu ?i Unu de c?tre p?rin?ii unor copii n?scu?i prematur.

„B?nuiesc c? citi?i pove?ti triste, ca ?i a mea, în fiecare zi. Cu toate astea îndr?znesc s? v? atrag aten?ia ?i cu povestea mea, nu atât pentru mine, cât pentru bebelu?ul meu, n?scut prematur la 25 de s?pt?mâni. Ca orice copil prematur, ?i David are probleme cu hemoragia intracranian?, cu ochi?orii, dar în special cu pl?mânii. Dup? multe s?pt?mâni în care micu?ul meu a demonstrat c? e un lupt?tor, problema de la pl?mâni a r?mas cea mai grav?, prezentând multiple complica?ii.
De aceea el are nevoie de un VACCIN PENTRU IMUNITATEA PREMATURILOR CU BRONHODISPLAZIE PULMONAR?. Vaccinul este foarte scump, iar noi nu ni-l putem permite de aceea avem nevoie de ajutorul dumneavoastr?.
V? RUG?M S? NE AJUTA?I, ca aceast? mic? minune din viat? noastr? s? fie s?n?toas?. Dac? dori?i s? cunoa?te?i cazul mai detaliat v? putem spune întreaga noastr? poveste trist?, ?i v? putem trimite ?i actele cu situa?ia medical?.
Numele meu este C. I, suntem interna?i la Spitalul Ginecologie 1 din Cluj Napoca…..”

“Sunt o m?mic? disperat? cu un bebe care are bronhodisplazie. Sunt în Polizu ?i am mare nevoie de un vaccin care s?-l ajute s? respire mai bine. Ave?i idee unde se g?se?te? “

Asocia?ia Unu si Unu prime?te zilnic astfel de mesaje disperate ?i pline de îngrijorare, cu prec?dere în ultima perioad? în care prematurii sunt expu?i unui factor de risc în plus ?i anume “virusul sincitial respirator- VSR”.

Num?rul na?terilor premature a crescut în ultimii ani fulger?tor. 18.000 – 20.000 de na?teri premature sunt înregistrate anual în Romania, adic? o medie de 50 de nou-n?scu?i prematur se lupt? în fiecare zi la sec?ia de terapie intensiv? s? supravie?uiasc? ?i doar o parte din ei reu?esc s? o fac? pentru c? doar o parte din ei au „noroc” s? beneficieze de vaccinurile necesare, echipamentele ?i tratamentele adecvate etc.

În terapie intensiv? neonatal? de gradul III se îngrijesc pacien?ii – nou-n?scu?i care au indica?ie medical? expres? pentru imunizare împotriva virusului sincitial respirator- VSR ?i anume prematurii cu diverse afec?iuni chirurgicale, prematurii cu boala cronic? pulmonar? precum ?i prematurii, inclusiv nou-n?scu?i cu afec?iuni grave (malforma?ii cardiace, ventilati mecanic, cu hernie diafragmatica).

Virusul sincitial respirator (VSR) este unul dintre cei mai frecven?i agen?i patogeni întâlni?i în afec?iunile respiratorii ale copilului mic. Între 50-65% dintre copii sunt infecta?i cu VSR în primul an de via??, iar acest procent ajunge la 100% în primii trei ani de via?? (la 25-40% dintre copiii infecta?i cu VRS apar infec?ii de tract respirator inferior). Infec?iile de tract respirator ale copilului mic necesit?, în cele mai multe cazuri, tratament în unit??ile de terapie intensiv?, administrarea de oxigen, chiar ventila?ie mecanic? ?i intern?ri repetate în primii 2 ani de via??.

De exemplu, dintre cei 18.000 care se nasc anual, aproximativ 2600 de bebelu?i ar trebui s? beneficieze de imunizare împotriva virusului sincitial respirator- VSR, ace?tia fiind prematuri n?scu?i sub 28 de s?pt?mâni, bebelu?i cu malforma?ii congenitale cardiace sau displazie bronhopulmonar?.
Dintre ace?tia, în 2014 doar 160 de bebelu?i au beneficiat de acest tratament prin programul na?ional de s?n?tate a femeii ?i copilului, iar acum acesta a fost scos din lista de tratamente oferite prematurilor ?i decontate de stat.

Costul mediu pentru un nou-n?scut la care se efectueaz? administrarea de anticorpi contra VSR este de 12.500 de ron. ?i chiar ?i a?a, s? presupunem prin absurd c?, un p?rinte de prematur î?i permite financiar s? cumpere acest medicament, acesta nu se g?se?te pe pia?a farmaceutic? din România. Singura solu?ie este sa formulezi o cerere de comand? pe care o po?i adresa unei singure companii farmaceutice din Romania, s? a?tep?i r?spunsul ?i s? te rogi ca în acest timp bebelu?ul t?u s? nu moar?, s? nu r?mân? cu sechele ireversibile ?i a?a mai departe.

Luând în considerare datele privind inciden?a crescut? a prematurit??ii, a afec?iunilor congenitale precum ?i rata crescut? a mortalit??ii infantile din România, prevenirea infec?iei cu vaccinul VRS, conform experien?ei altor state, va avea un rol covâr?itor referitor la sc?derea ratei mortalit??ii din România.

Medicii din România au sus?inut într-o cerere referitoare la acest vaccin, adresat? Ministerului S?n?t??ii înc? din anul 2014 c?, au „la dispozi?ie un preparat biologic activ, inclus în categoria medicamentelor salvatoare de via??, cont?m pe în?elegerea dumneavoastr? pentru onorarea ?i solu?ionarea acestui demers”. Suntem în 2016. Înc? nu s-a f?cut nimic. În acest ritm, câ?i copii ne mor ?i câ?i salv?m?

Maxalt Online
Buy Tizanidine Online
Robaxin
Buy Emla without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter