Apropiata listare a MedLife la burs? (evident, în ipoteza c? oferta public? în derulare acum se încheie cu un succes) are mai multe implica?ii decât exitul fondurilor de investi?ii din…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Sistemul privat de sănătate vine la bursă să forţeze mâna statului

Sistemul privat de sănătate vine la bursă să forţeze mâna statului

Apropiata listare a MedLife la burs? (evident, în ipoteza c? oferta public? în derulare acum se încheie cu un succes) are mai multe implica?ii decât exitul fondurilor de investi?ii din ac?ionariat ?i înviorarea într-o anumit? m?sur? a tranzac?iilor le?inatei burse autohtone.

Plusul de transparen?? pe care îl câ?tig? compania ?i tribun? BVB care îi este pus? la dispozi?ie vor fi utilizate în perioada urm?toare pentru a presa sub diferite forme statul s? ia în considerare alocarea unei p?r?i cât mai mari din tortul serviciilor medicale c?tre companiile private. ?i ce pretext mai bun decât prezentarea unor rezultate bine coafate, conferin?ele repetate cu imagini ?i testimoniale ale pacien?ilor mul?umi?i- eventual de pe holurile BVB, o ploaie de comunicate cu nout??i MedLife pentru uzul BVB dar preluate servil ?i de media generalist?…

Cât de atractive sunt ac?iunile? Din start, cei care vor s? investeasc? ar trebui s? ?tie c? asigur? în acest fel exitul celor dou? fonduri din actionaritul MedLife (V4C Eastern Europe ?i Interna?ional Finance Corporation, divizie a B?ncii Mondiale). Or, fondurile nu prea vând ieftin cum face statul când mai listeaz? câte ceva la burs? sub imboldul încuraj?rii pie?ei de capital ?i a cre?terii num?rului investitorilor de retail. Iar faptul c? vând prin burs? ?i în urma negocierilor cu alte fonduri de investi?ii denot? c? cele dou? fonduri din curtea MedLife vor s?-?i maximizeze astfel sumele ob?inute. La pre?ul maxim din ofert?, de 35 lei/ac?iunea, capitalizarea companiei (valoarea sa de pia??) ar fi de 700 milioane lei ?i asta pentru o firma care are datorii de 350 milioane lei (mul?umit? unei politici de achizi?ii foarte agresiv?) ?i un capital propriu (valoarea de lichidare) de numai 91 milioane lei la un profit sub 10 milioane lei ob?inut în 2015 (aproximativ 0,5 lei/ac?iune). Or, cât ar trebui s? a?tepte cineva care a pl?tit 35 de lei pe ac?iune pentru a-?i recupera investi?ia dac? anual prime?te cel mult 50 de bani dividende? Iar datoriile mari nu sunt atât o problem? cât dobânzile mici din prezent. La minime istorice datoriile de 350 milioane euro ale MedLife par suportable. Dar dac? acestea încep s? urce? S? nu uit?m c? sursele ieftine de finan?are din ac?ionariatul companiei cam dispar dup? ce fondurile de investi?ii î?i recupereaz? banii.

Cu datorii mari pentru care ar urma s? pl?teasc? dobânzi în cre?tere, proprietarii afacerii Medlife nu vor avea decât solu?ia unor major?ri consistente de tarife (mai greu când operezi într-o pia?? concuren?ial?, ri?ti s?-?i fug? cllientii) sau a unui lobby intens pentru a determina statul s? furnizeze carne de tun pentru cre?terea cifrei de afaceri ?i implicit a profitului furnizorului de servicii medicale. Or autorit??ile statului au fost mai mereu sensibile la argumentele marilor investitori, vezi politica privind fiscalitatea, ajutoarele de stat, majorarea lent? a salariului minim…Iar bombardamentul mediatic la care este supus în ultima vreme sistemul de s?n?tate public (ar?ii din Colectiv, dezinfectan?ii, abuzurile managerului de la Malaxa) ne apropie de lansarea unei astfel de împ?r?iri stat-privat. Evident gradual, a?a cum tot gradual urmeaz? s? fie majorate tarifele, precum facturile furnizorilor de utilit??i dup? privatizare.

Feldene Online
Buy Tizanidine
Zanaflex
Buy Robaxin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter