Rebus sic stantibus – lucrurile s? r?mân? a?a cum erau. Ori de câte ori apar evenimente imprevizibile de natur? a schimba condi?iile contractuale, se va men?ine situa?ia existent? la momentul…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Rebus sic stantibus – lucrurile să rămână așa cum erau

Rebus sic stantibus – lucrurile să rămână așa cum erau

Rebus sic stantibus – lucrurile s? r?mân? a?a cum erau.

Ori de câte ori apar evenimente imprevizibile de natur? a schimba condi?iile contractuale, se va men?ine situa?ia existent? la momentul încheierii contractului – asta este ceea ce pretinde aceast? regul?.

Contractul este f?cut pentru ca fiecare parte s? ob?in? un câ?tig. Acesta este echilibrul contractual. Contractul nu este f?cut pentru ca o parte s? se ruineze, iar cealalt? s? se îmbog??easc? pe ruina partenerului contractual. Acesta ar fi dez-echilibrul contractual, pe care regula rebus sic standibus îl dezavueaz?. Pentru revenirea la echilibrul contractual ini?ial, trebuie redus? povara debitorului, iar dac? dez-echilibrul este atât de grav, încât nici reducerea poverii debitorului nu ar mai putea asigura utilitatea social? a contractului, acesta va fi încetat, prin hot?râre a unui judec?tor.

Acest mecanism judiciar nu este o înven?ie recent?. El provine din dreptul roman. Prima spe?? cunoscut? în care s-a aplicat aceast? antic? regul? a fost o spe?? din 1920 de la Tribunalul Bucure?ti, denumit? în doctrin? spe?a Lascar Catargiu versus Banca Bercovici (spe?a despre care, cândva, când scriam cartea Parakletos, v-am expus-o pe larg ). Judec?torii de acum 100 de ani au considerat c? regula rebus sic standibus este o clauz? implicit? a contractului, dar cât se poate de eficient?. În baza ei a fost înl?turat? a?a-numita regul? a nominalismului monetar (care l-ar fi obligat pe Catargiu s? pl?teasc? b?ncii Bercovici o sum? în lei reprezentând de 12 ori cantitatea ini?al? de lei platibil? pentru un franc belgian), cursul fiind înghe?at la valoarea sa ini?ial? (în 1912, înainte de r?zboi, leul era la paritate cu francul belgian). Judec?torii au considerat c? : „nu putea b?nui nici reclamantul o astfel de pierdere dus? pân? la ruin?, nici pârâta nu putea întrevedea un asemenea câ?tig fantastic”.

 Având în vedere considerentele deciziei CCR nr.623/2016 privind constitu?ionalitatea legii D?rii în plat?, vede?i acum la ce pute?i folosi aceast? regul? rebus sic standibus.
A?i luat un credit în chf pentru c? era ieftin (pe parcusul execut?rii lui s-a dovedit c? era foarte scump), stabil (moneda de indexare a pl??ii s-a hiper-valorizat) ?i de încredere (bancherul dvs s-a dovedit a fi, de fapt, un bankster). Pute?i pretinde ca lucrurile s? fie aduse la starea în care se aflau. A?i luat un credit care p?rea ieftin ?i predictibil, dar a?i descoperit, ulterior, c? e împ?nat cu viru?ii clauzelor abuzive, care v? m?resc artificial costurile lunare cu 30-60%, a?i crezut c? partenerul de contract e onest, dar a?i descoperit ulterior c? v? insereaz? în graficul de rambursare tot felul de costuri – surpriz?, cum ar fi comisionul de frunz?-verde sau de Mo? Cr?ciun. Pute?i pretinde ca lucrurile s? fie aduse la starea în care se aflau. A?i luat un credit, denumit pompos program social („prima cas?”…), care parea ieftin ?i bun, dar descoperi?i treptat c? apartamentul pe care l-a?i cump?rat este de doua ori mai scump decât echivalentul de pe pia?? ?i de doua ori mai pu?in rezistent la cutremure ?i intemperii. ?i mai descoperi?i c? dobânzile încep s? creasc?, în timp ce salariul stagneaz?. ?i c? unii consumatori, ca voi, sunt deja în situa?ii de a fi evacua?i din cas? ?i ?inu?i s? pl?teasc? statului tot creditul, imediat ?i cu dobânzi de 18% pe an. Pute?i pretinde ca lucrurile s? fie aduse la starea în care se aflau.

Rebus sic stantibus.

Buy Imitrex
Buy Maxalt Online
Tizanidine
Buy Motrin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter