SCA Piperea si Asociatii va fi prezent? în data de 09.02.2017 la Luxemburg în fa?a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene prin avoca?ii Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, dr. Alexandru…